PROVERBIOS 3

1Yachachisusqaymanta ama qonqapuychu, wawáy; sonqoykipi waqaychay kamachisqasniyta. 2Chantá unay watasta kawsakunki, may sonqo junt'asqataj tiyakunki. 3Khuyakuymanta, cheqa kajmantawan ama jayk'ajpis t'aqakunkichu. Qanqa chaykunata apaykachay uj walqapis kanman jinata, sonqoykipitaj sumajta qhelqaykuy. 4Chaywan khuyakuyta tarinki; Diospis, runaspis allimpaj qhawasonqanku. 5Tukuy sonqoykiwan Tata Diospi atienekuy; ama qampa yachasqallaykipeqa atienekuychu. 6Tukuy ima ruwasqaykipi Tata Diosmantaqa yuyarikuy. Paymin cheqan ñanta pusasonqa. 7Ama may yachayniyoj kasqaykita yuyakuychu. Tata Diosta manchachikuy, sajra kajmantataj t'aqakuy. 8Chaymá cuerpoykipaj sumaj jampi jina kanqa, tukuy tullusniykitapis kallpachanqa. 9Tukuy kapuyniykiwan Tata Diosta jatunchay, chajraykej poqoyninwan ima. 10Ajinamanta chajraykej poqoynenqa pirwasniykita atipanqa, jinallataj vino jallch'anasniykipis phullchenqa. 11Tata Diospa wanachinasumpaj castigasusqantaqa amapuni pisipaj qhawaychu, wawáy. Ama amichikuychu Paypa k'amisqanwanqa, 12imaraykuchus Tata Diosqa, pitachus munakun, chayta castigan, uj tataqa wawanta munakuspa jasut'in, ajinata. 13Kusikuyniyojmin pichus yachayta tarejqa, pichus yuyayta jap'ejqa. 14Chaypa ganasqanqa aswan allinmin qolqemanta nisqaqa, poqoynimpis aswan allin qorimanta nisqaqa. 15Yachayqa aswan sumajmin valorniyoj rumismanta nisqaqa; tukuy ima munasqasniykipis manapuni yachaywanqa ninakunchu. 16Unay watasta kawsanaqa yachaypa paña makimpi kashan, lloq'e makimpitaj qhapajyaywan, allimpaj qhawasqa kaywan kashan. 17Ñanninta purinaqa ima munay; ñanninta purinaqa sonqo tiyaykusqa kawsaymin. 18Yachayqa pichus tarejpajqa kawsay sach'a jina; kusikuyniyojmin chayta jap'ispa mana kacharejkunaqa. 19Tata Diosqa kay pachata ruwarqa sumaj yachaywan, cielotapis sayacherqa sumaj yuyaywan. 20Chay yachaywanqa mama qochasta t'aqarqa, phuyusmantataj chhullata iphuchimun. 21Leytawan, yuyaychaytawanqa sumajta waqaychay, wawáy; chay imasqa ñawisniykimanta ama t'aqakuchunchu. 22Chayqa mana ch'akej juturi jina kanqa kawsayniykipi; walqa jina kunkaykita k'achanchanqa. 23Chaypacha ñanniykipi ni imamanta manchachikuspa purinki, chakisniykitaj manapuni misk'anqachu. 24Puñukapuspaqa, ni imamanta manchachikunkichu; sumaj misk'ita puñurikunki. 25Mana manchachikunkichu imachus mana yuyasqamanta ujllata mancharichejmanta; mana manchachikunkichu sajra runaspaj ñak'ariy jamojtimpis. 26Tata Diosllamin atienekunaykeqa kanqa. Paymin waqaychasonqa tojllaman ama urmanaykipaj. 27Pichus imapi khuyayniykita mañakusojtenqa, ama: Mana, niychu, ruwanaykipaj jina kashajtenqa. 28Ama runa masiykitaqa: Q'ayalla kutimunki, niychu, chay ratopacha jaywayta atishaspaqa. 29Ama runa masiykej contrantaqa ima sajratapis wakichiychu, qampi atienesqa kashajtenqa. 30Ama piwampis manakajllamanta quejanakuychu, mana ima sajratapis ruwashasojtenqa. 31Sajra runaj ruwasqasninmantaqa ama envidiakuychu, nitaj ni mayqen sajra ñankunantapis ajllakuychu. 32Tata Diosqa chay sajra ruwajkunata chejnikun, cheqanta ruwajkunawantajrí allinta kawsakun. 33Tata Diosqa juchasapaj wasinta maldecin, cheqan runaj wasintatajrí bendecin. 34Cheqamanta Payqa asiykukun alqochakojkunamanta, llamp'u sonqoyojkunamantajrí k'acha kayninta rikuchin. 35Allimpaj qhawasqa kayta yachayniyojkunaqa jap'enqanku, wampustajrí p'enqayta qhawasqa kayta jap'enqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\