PROVERBIOS 30

1Masa sutiyoj llajtamanta Jaquej churin Agurpa nisqasnenqa kaykuna kanku. Agurqa Itielman, Ucalmanwan kay jinata parlarqa: 2Noqaqa tukuy runasmanta aswan wampu kani; noqa mana runa jina yuyayniyojchu kani. 3Mana yachayta jap'eqanichu, nitaj imatapis yachanichu Santo Dios Kajmanta. 4Pitaj janaj pachaman wicharerqa, urayk'amorqatajri? Pitaj wayrata makimpi q'apiykorqari? Pitaj yakuta llijllapi q'epichaykorqari? Pitaj kay pachaj lindesninta churarqari? Chaytachus yachanki chayqa, niway: Imataj Paypa sutin, chantá churimpa sutimpisri? 5Tata Diospa tukuynin nisqasnenqa llimphupuni; Payqa waqaychan Paypi tukuy pakakojkunata. 6Nisqasninman ama yapankichu; jinawajchus chayqa, k'amisonqa, llullamantataj rejsichikunki. 7Iskay imasllata mañakuyki, Diosníy; manaraj wañupushajtiy, ama niwaychu: Mana, nispa. 8Noqamanta karunchachiy ch'awkiyayta, llullakuytawan; ama anchata qhapajyachiwaychu, nitaj anchata wajchayachiwaychu. Imachus mikhunaypaj kajllata ama pisichipuwaychu. 9Sichus ancha ashkha imayoj kayman chayqa, Qanta qonqapuykiman, niymantaj Qanta mana rejsisusqayta. Sichus pisiwanman chayrí, suwamanñataj qokuyman. Ajinamanta Diosniypa santo sutinta ch'ichichayman. 10Ama kamachimpa contranta parlaychu patronnimpa ñawpaqempeqa; jinawaj chayqa, maldecisqa kawaj, castigachikuwajtaj. 11Wakin runasqa tatankuta maldecinku, mamankutapis mana bendecinkuchu. 12Wakin runasqa llimphus kasqankuta yuyakunku; chaywampis millay ch'ichi kasqankumanta mana llimphuchakunkuchu. 13Wakenqa yuyakunku may kasqankuta; wakintaqa mana qhawarillankupischu. 14Wakimpa kirusninkoqa espada jina kanku, aqo kirusninkupis cuchillos jina, may llajtapichus kanku, chaypi wajcha runasta tukuchinankupaj. 15Yawar ch'onqaj khurojta iskay uñasnin tiyan, chay uñastaj nillankupuni: Qoway, qoway, nispa. Kinsa imas tiyan, chantá tawapis; chaykunaqa sajsakuyta mana atinkuchu. Kaykuna kanku: 16Ukhu pacha, mana wawa rejsej warmi, mana yakuwan sajsaj jallp'a, mana thasnukoj nina larway ima. 17Tatanmanta alqochakoj, jinallataj mamantapis pisipaj qhawaj, chay iskayninkoj ñawisninkuta qharqañas upirparichunku, ankajpa irpasnintaj cuerponkuta mikhuykuchunku. 18Kinsa imas maytapuni t'ukuchiwan, tawa kajtapis manallataj entiendenichu. Kaykuna kanku: 19Patata phawaj ankaj purisqan; chhankaspi katarej purisqan; jatun qochaj chawpimpi barcoj purisqan; qharej warmiwan kasqan. 20Wasanchaj khuchi warmej kawsaynenqa kay jina: Mikhuytawan, siminta sumajta picharakun, nintaj: Manapuni ima sajratapis ruwanichu, nispa. 21Nacionqa kinsa imasrayku anchata qhollpikun, tawa kajtataj manapuni rikuyta atinchu. Kaykuna kanku: 22Kamachi kashaspa reyman tukusqan; wampupis mikhunawan atipachikusqan; 23chejnisqa warmi qosayoj rikhurisqan; uj kamachi warmi patronampa cuentanmanta sayasqan ima. 24Jallp'a patapi tawa juch'uy animalitos kanku. Chaykunaqa juch'uy kaspapis, sumaj yachayniyoj kanku. Kaykuna kanku: 25Chhakasqa mana kallpayoj kaspapis, q'oñi tiempopi ashkha mikhunasta tantaykunku. 26Wisk'achasqa mana kallpayoj kaspapis, chhankaspi wasichakunku. 27Langostasqa mana reyniyoj kaspapis, tukuyninku qotulla cheqanta ririnku. 28Makillaman junt'aj ararankhapis; reypa kamachinan wasikama chayan. 29Kinsa kanku jatunmanta purejkuna, tawa kajpis may aswan k'achatapuni purin: Kaykuna kanku: 30Leonqa tukuy animalesmanta aswan phiña, manapunitaj imallamantapis ayqellanchu. 31Jinallataj wallpas chaypi purej gallopis; jinallataj chivopis; uj rey soldadosnimpa ñawpaqenkuta rejpis. 32Sichus wampu jina imamantapis oqharikorqanki, chayrí mana allin imasta ruwanaykipaj wakichikorqanki chayqa, allinta unancharikuspa, chay yuyasqaykita saqepuy. 33Sichus lecheta qaywinki chayqa, mantequillata orqhonki; sichus senqaykita ancha sinch'ita q'apiykukuspa pichakunki chayqa, senqaykimanta yawarta orqhokunki; sitajchus anchata pitapis t'ojpinki chayqa, maqanakuta tarikunki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\