PROVERBIOS 31

1Masa sutiyoj llajtaj reynin Lemuelpa nisqasnin kay jina kanku; kaykunata maman yachacherqa: 2Imatawanñataj nisqayki, ukhuymanta llojsej wawáy? Qanqa Diospa qowasqan waway kanki. 3Ama kallpaykitaqa tukuchiychu warmiswan purispa; chay warmisnejtamin reyesqa urmanku. 4Lemuelníy, reyespaj mana allinchu vinota ujyananku, nitaj kamachejkunapaj machanankupis. 5Jinata ujyaspaqa, leymanta qonqapunkuman, ñak'arichisqa kajkunapajtaj manaña justiciata ruwankumanchu. 6Chay sinch'ita machachej ujyanasta wañuy patapi kajkunaman jayway, vinotataj llakisqa kajkunaman. 7Ujyachunku ama yuyarikunankupaj wajcha kasqankuta, may ñak'ariypitaj kasqankutapis. 8Mana parlayta atejkunarayku parlariy; kutikuy mana kutichikuyta atejkunaman. 9Parlariy, justiciata ruway; wajchasman kutikuy, jinallataj pisichikojmampis. 10Sumaj warmeqa mana tarikullanchu; payqa valorniyoj k'achitu rumismantapis aswan valorniyojraj. 11Qosanqa tukuy sonqo paypi atienekun, paytaj tukuy imayoj kanqa. 12Qosampajqa allin kajtapuni ruwapun, manapunitaj mana allin kajtaqa, sapa p'unchay tukuy kawsaynimpi. 13Chay warmeqa millmatawan, lino nisqatawan mask'an, k'uchi makisninwantaj chayta phushkan. 14Ranqheroj barcon jina karumanta mikhunata apamun. 15Laqha laqhataqa jatarinña; chantá wawasninman mikhuchin, warmi kamachisninmampis. 16Uj jallp'ataqa allinta qhawarisparaj rantin, makisninwan ganasqanwantaj uva sach'asta plantan. 17Ruwanampaj sinch'ita kallpachakun, tukuy sonqotaj ruwaj churakun. 18Allinta qhawan ima qhatunasnimpis allinta rinampaj, tutakamataj ruwananta ruwan. 19Pay kikin phushkantaj, k'antintaj. 20Wajchasman tukuy sonqo imachus pisisqanta jaywarin, jinallataj pisichikojkunamampis. 21Rit'imojtimpis, mana manchachikunchu familianrayku, tukuyninku sumaj p'achallisqa kasqankurayku. 22Paypaj ruwakun sumaj phullusta; pukaman tiñisqa sumaj kaj lino telamanta p'achallikun. 23Qosampis llajtampi sumaj rejsisqa; chay llajtamanta kuraj runaswan khuska tiyaykurikun. 24Chay sumaj warmeqa linomanta p'achasta, chumpistawan ruwan, chaykunatataj ranqherasman venden. 25K'uchi kaypi, allimpaj qhawasqa kaypitaj payqa sumaj rejsisqa, qhepa p'unchaykunaman imapis jamunanmantataj mana manchachikunchu. 26Sumaj yachaywampuni imatapis parlan, khuyakuywantaj k'achata imatapis yachachin. 27Payqa familianta, imanchus kajtapis allin rinanta qhawan; ni jayk'ajpis mikhuykullanchu mana paypa ganakusqantaqa. 28Wawasnenqa sayarikuspa, ninku: Kusikuyniyoj kanki, nispa. Qosampis nillantaj: 29K'acha warmisqa ashkha kanku; qanrí aswan sumaj warmi kanki, nispa. 30Warmej allin rijch'ayniyoj kaynenqa yanqha manakaj, k'achita kasqampis qhasilla. Tata Diosta manchachikoj warmillamin allimpaj qhawasqaqa. 31Sumaj warmi kasqanta niychej, k'acha ruwasqasninta rikuspa, chay ruwasqasninraykutaj tukuy runaj rikunanta payta jatunchaychej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\