PROVERBIOS 4

1Wawas, tatasniykichejpa yachachisusqaykichejta uyariychej; sumajta uyariychej, sumaj yuyayniyoj kanaykichejpaj. 2Noqaqa sumajta yachachiykichej; ajinaqa chay yachachisqasniyta ama qonqayman churaychejchu. 3Noqapis wawa kaytaqa yachani; mamaypajqa may munasqa karqani. 4Tatayqa yachachiwaj kay jinata: Sonqoykipi jap'iy nisqasniyta; kamachisqasniyta ruway, chantá kawsanki. 5Yachayta, yuyaychaykunatawan tariy; nisqasniymantaqa ama jayk'ajpis qonqapuychu nitaj t'aqakuychu. 6Yachayta munakuy, amataj jayk'ajpis yachaytaqa saqeychu, imaraykuchus chaymin waqaychasonqa. 7Amaraj imatapis tarishaspa, yachayta, allin yuyaytawan tariy. 8Yachayta munakuywan pataman oqhariy, paypis pataman oqharillasonqataj; payqa allimpaj qhawasonqa, payta ojllaykojtiykeqa. 9Yachayqa umaykita k'achanchasonqa, k'acha pillutataj umaykiman churasonqa, nispa nej tatayqa. 10Nisqasniyta uyariway, wawáy, jap'ikuytaj, chaytaj watasniykita ashkhayachenqa. 11Noqa yachay ñanman churarqayki, cheqan ñantataj puricherqayki. 12Chay ñampeqa mana imapis pantachisoj kanqachu; chay ñanta t'ijushajtiykipis, ni ima misk'achisonqachu. 13Yuyaychasqaymanta ch'ipakuy, amataj qonqayman churaychu. Chay nisqasniyman jina ruway, imaraykuchus chaymin kawsayniykeqa. 14Ama sajra runaspa qhepankuta riychu, amataj sajra ruwasqankuta jina ruwaychu. 15Ama chay ñannejta riychu; chaymanta karunchakuspa, ñawpajman rillaypuni. 16Paykunaqa ima sajratapis mana ruwaspaqa, mana puñukapunkuchu; sichus pitapis mana urmachinku chayqa, mana puñuypis jap'inchu. 17Paykunaj mikhuyninku, ujyayninkoqa sajra ruwaywan, kallpaman atienesqa wajta ñak'arichiywan. 18Cheqan runaspa ñanninkoqa sut'iyamuyta inti llojsimushaj jina, p'unchayamusqanman jinari astawan k'ancharin. 19Juchasapaspa ñanninkurí laqhalla, manataj yachankuchu imapichus jayt'akusqankuta. 20Nisqasniyta uyariy, wawáy, imatachus parlasqaytapis sumajta uyariy. 21Ama ñawiykimanta chinkachiychu; sumajta sonqoykipi waqaychay. 22Chay imasta tarejpajqa kawsay kashan; chayqa tukuy cuerpopaj jampi kashan. 23Tukuy imamanta astawanqa sonqoykita waqaychay; chaymantamin jamun kawsayqa. 24Ayqey mana allin parlaymantaqa; llulla parlaykunamanta t'aqakuy. 25Ñawiykeqa cheqanta qhawachun; imachus ñawpaqeykipi kajta sumajta qhawakuy. 26Maymanchus chakiyki sarushan, chaytaqa allinta qhawakuy; ni pi kuyurichisonqachu. 27Ñanniykimantaqa ama pantaykuychu ni pañaman, nitaj lloq'eman. Mana allin imaspi purinamanta t'aqakuy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\