PROVERBIOS 6

1Wawáy, sichus kawsaqeykimanta garante jina sayanki chayqa, chayrí waj runamanta cuentallikunki chayqa, 2qanllataj tojllata churakushanki, kikin parlasqasniykiwantaj ch'ipasqa rikhurinki. 3Wawáy, ñapis runaj makimpiña kashaspa, chaymanta llusp'inaykipajqa kayta ruway: Sonqoykita llamp'uyachiy; k'umuykuspa, kawsaqeykimanta mañamuy. 4Ama puñuychu, ni uj chhikallantapis puñuywan ch'utaychu. 5Chay runamantaqa, wañuchejmanta taruka ayqekun, jinata ayqekuy; sipitata wakichejpa makinmanta uj p'isqo ayqekun, jinata ayqekuy. 6Qhella runa, chhakasta qhawariy; qhaway imatachus ruwasqankuta, chantá yachaqakuy. 7Chaykunaqa ni pi kamachishajtin, ni pi imatachus ruwanankuta nishajtin, 8mikhunata q'oñi tiempopi tantanku, cosechapi mikhunata waqaychanku. 9Qhella, mayk'ajkamataj puñullankipuniri? Mayk'ajkamataj winkullankipuniri? 10Puñuywan k'aywinaykikama, makisniykita purajman simp'aykukuspa puñunaykikama, 11wajchayayqa chayamusonqa, chay wajcha kayniykeqa uj puriskiri runa sayaykun, ajinata sayaykusonqa. 12Millay sajra runa kajqa llullata parlaspallapuni purin. 13Parlaspaqa, ñawillanwan ch'irmin; chakinwan señaspa parlan, dedosninwan rikuchispa. 14Sonqompirí sajra kaylla junt'a kashan; tukuy tiempopi sajra kayllapipuni yuyan, runa masinta phiñachispallapuni purin. 15Chayrayku, ujllata mana yuyasqamanta llakeyqa payman jamonqa; uj ch'irmiypi mana kutiriyniyojta urmanqa. 16Sojta imasta Tata Diosqa chejnikun, qanchis kajtataj Payqa millachikun: 17May kasqanta yuyakoj runata, llulla parlaykunata, mana juchayoj runata wañuchejta, 18sonqompi sajra imasta wakichejta, sajra imasman usqhayta thaskej chakista, 19llulla testigoj llullakusqasninta, wawqepurata phiñanaykuchejta ima. Chaykunata Tata Diosqa chejnikun. 20Wawáy, yuyayniykipipuni jap'iy tatasniykej kamachisqankuta, yachachisqankutapis. 21Sonqoykipi yachachisqankuta jap'ikuy, kunkaykimantaj warkhuykukuy walqata jina, wawáy. 22Puriyniykipi pusasonqanku; puñushajtiyki, waqaychasonqanku; rijch'arejtiykikama, qanwan parlanqanku. 23Cheqamanta kamachisqasqa lamparamin, yachachiykunaqa k'anchaymin; k'amiykunawan, reparachiykunawantaj kawsay ñanmin. 24Chaykuna sajra warmimanta jark'asonqa, wajpa warmin misk'ita parlarisqanmantawan. 25Ama k'achita kasqanqa sonqoykita suwasuchunchu; qhawarisusqan ama sonqoykita aysachunchu. 26Uj phisu warmeqa uj chhika t'antaraykulla cuerponta jaywan; casada khuchi warmirí, waj k'acha qharita pierdechin. 27Pichus ninata pechonman churakojqa p'achasninta ruphachikumpuni. 28Pichus nina patata purejqa chakisninta ruphachikumpuni. 29Ajina kanqa wajpa warminwan puñuykojpajqa: Mana llusp'iyta atenqachu castigomantaqa. 30Suwataqa mana pipis ima ninchu, yarqhayninta thasnunanrayku, suwasqanmantaqa. 31Suwashaspachus jap'ichikun chayqa, chay suwasqanmanta qanchis jinatawan kutichipunan tiyan, tukuy kapuynintataj qopunan tiyan. 32Chaywampis, qosayoj warmiwan khuchichakojqa mana yuyayniyoj, makisnillanwantaj mana allin kawsayman churakushan. 33Chay runaqa tarikonqa maqachikuyta, p'enqaypi rikhuriytawan, chay p'enqakuynintaj mana jayk'ajpis chinkanqachu. 34Celosqa qosaj sonqonta t'impurichin; vengakuna p'unchaypi chay runataqa mana perdonanqachu. 35Mana munanqachu chay ruwasqanmanta ni imata jap'ikuyta; mana sonqonta tiyaykuchiyta munanqachu, mashkha imasta jaywashajtimpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\