PROVERBIOS 8

1Yachayqa jatunmanta qhaparin, yuyaytaj uyarichikun. 2Payqa loma pataspi sayan, ñankuna tinkuypi. 3Punku yaykunapi, llajta punkuspi ima kay jinata uyarichikun: 4Runas, qankunaman qhapariykichej. 5Pisi yuyayniyojkuna, umayoj kaychej; wampus, yachaqakuychej allin yuyayniyoj kayta. 6Uyariwaychej, imaraykuchus jatuchaj imasta parlarisaj; willasqaykichej cheqan imasmanta. 7Imatachus nisqaykichej, chayqa cheqanmin; noqapajqa sajra parlayqa millay. 8Tukuy nisqasneyqa cheqampuni kanku, chaypitaj mana imapis q'ewisqachu nitaj sajrachu. 9Pichus yuyayniyoj kajpaj, allintataj umampi jap'eqajpaj chay nisqasniy sut'i, cheqantaj kanku. 10Qolqeta, ch'uwa qorita jap'inaykichejmantaqa, ajllakuychej ari yachachisqasniyta, allin imasta rejsiytawan. 11Yachayqa may sumaj, valorniyoj rumismantapis aswan sumaj. Ni aswan munana kajpis yachaywan kikinchakunmanchu. 12Noqa yachayqa, umayoj kaywan khuska tiyakuni, sumaj yuyaychaykunatapis tarini. 13Tata Diosta manchachikoyqa sajra kajta chejniymin. Jatunchakuyta, runaykachayta, sajra ruwayta, llullasta ima noqaqa chejnini. 14Noqapi kashan yuyaychay, yuyayniyoj kaywan. Noqa kani yuyay; kallpapis noqajllatataj. 15Noqanejta reyesqa kamachinku, kurajkunapis justiciata ruwanku. 16Noqanejta kurajkunaqa kamachinku; noqanejta tukuy kamachejkuna kay pachapi kamachinku. 17Noqa munakuni pichus munakuwajta. Pischus tukuy sonqo mask'awajkunaqa tariwanku. 18Noqawan kashan qhapajyaywan, allimpaj qhawasqa kaywan, jinallataj runayaypis, unaypaj kapuyniyoj kaypis. 19Noqaj qosqayqa aswan allin ch'uwachasqa qorimanta nisqaqa. Imatachus jaywasqayqa aswan sumajmin ch'uwa qolqe metalmanta nisqaqa. 20Noqaqa cheqan ñanta purini, justicia ñankunata. 21Pischus munakuwajkunamanqa herenciata qoni, wasinkutapis qhapaj kaywan junt'achini. 22Tata Diosqa ruwasqasninmanta noqataraj ñawpajta ruwawarqa, manaraj tukuy imatapis ruwashaspa. 23Wiñaymantapachapuni ruwawarqa, manaraj kay pacha qallarikushajtin. 24Manaraj mama qochas kashajtin, ruwawarqa; chaypachaqa manaraj mayus, nitaj yaku juturispis karqachu. 25Manaraj orqosta maypichus kananman churashaspa, Señorqa ñapis yumawarqaña. 26Chaypacha manaraj kay pachata ruwarqachu, nitaj camposnintapis, nitaj kay pachaj ñut'u jallp'allampis wakisqachu karqa. 27Maypachachus Payqa cielota mama qochaj patampi sayacherqa chaypachaqa, noqa chaypi karqani. 28Maypachachus Diosqa cieloman phuyusta churarqa, ukhu mama qochaj juturisnintataj sumajta sayacherqa chaypachaqa, chaypi karqani. 29Maypachachus mama qochaj yakusninta kamacherqa, maypichus kananmanta ama llojsinankuta, maypachachus jallp'aj cimientosninta churasharqa chaypachaqa, 30noqa Paywan khuska karqani, tukuy imata maypichus kananman churaspa. Sapa p'unchay Paypa kusikunan karqani, tukuy rato Paypa ñawpaqempi kusikuspa. 31Kay pachata ruwasqampi sink'urispa kusikorqani, runasraykutaj sonqoy t'ikarerqa. 32Kunanqa, wawas, uyariwaychej; kusikuyniyojmin kanku ruwasqasniyta ruwajkunaqa. 33Uyariychej imatachus yachachisqayta, yachayniyoj kanaykichejpaj. Ama yachachisqaytaqa pisipaj qhawaychejchu. 34Kusikuyniyojmin pichus uyariwajqa, wasiy punkullapi sapa p'unchay sayaspa, wasiy punkusnimpa sayantasnimpa qayllampi suyaspa. 35Pichus noqata tariwajqa kawsayta tarin; jinamanta Tata Diospa khuyakuynintapis tarenqa. 36Pichus contraypi juchallikojrí, payllataj mana allin kawsayman churakun. Pichus noqata chejniwajqa wañuyta munakun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\