SALMOS 102

1Tata Dios, mañakusqasuyta uyariway. Tata Dios, saqellay Qanman qhaparikusqay chayamunanta. 2Ama uyaykita pakawaychu; llakisqa kashajteyqa, uyarillaway ari; wajyakusojteyqa, usqhayllata kutichiway. 3Kawsayneyqa q'oshñi jina tukukushan. Tullusniypis nina jina k'ajarishan. 4Sonqoyqa nanasqa, qawisqa qhora jina; mikhuypis mana jap'iwanchu. 5Aycha qarayqa tullusniyman k'askaykun, chhikata ayqosqaypi. 6Ch'in pampapi juku jina kani, raqaykunapi ch'useqa jina. 7Mana puñunichu. Sapan purikoj wasi patapi p'isqo jina kani. 8Enemigosneyqa p'unchaynintinta alqochakuwanku. Sutiyta oqharispa, contraypi kajkuna maldecinku. 9Chayrayku t'antata mikhunaytaqa, ushphata mikhuni. Ujyashaspapis, waqayniytawan ujyaykuni, 10sinch'i k'ajajta phiñakusqaykirayku. Qanqa oqhariwaytawan, wijch'urpariwanki. 11Kawsayneyqa chinkapoj llanthu jinalla, qhora jinataj ch'akipushani. 12Qantajrí, Tata Dios, wiñaypaj kallankipuni; sutiykeqa yuyarisqallapuni kanqa. 13Sayarikuspa, Sionmanta khuyakuy. Khuyakunaykipajqa tiempo chayamunña. Perdonanaykipaj horapis chayamullantaj. 14Kamachisniykeqa Sionpa thuñisqa rumisnintapis munakunku. Raqaykunata rikojtinku, sonqonku nanan. 15Chantá tukuy naciones Tata Diospa sutinta manchachikonqanku. Kay pachamanta tukuy reyesqa Tata Diospa jatun kayninta manchachikonqanku, 16imaraykuchus Tata Diosqa watejmanta Sionta sayachenqa, jatun kaynimpitaj rikhurimonqa. 17Mana piniyojpa mañakusqanta uyarin; chay mañakusqantapis mana qhesachanchu. 18Kayqa qhelqasqa qhepakuchun, qhepata nacekojkunapis Tata Diosta yupaychanankupaj. 19Tata Diosqa janaj pachamantapacha qhawamorqa. Chaymantapacha kay pachata rikumorqa, 20presochasqa kanku, chaykunaj waqayninkuta uyarinampaj, wañunankupaj juchachasqastataj kacharichinampaj. 21Ajinata Sionpi Tata Diospa sutin rejsichisqa kanqa, Jerusalén llajtapitaj Pay yupaychasqa kanqa. 22Chaypacha tukuy nacionesmanta runas tantakuspa, Tata Diosta yupaychanku. 23Wayna kashajtillayraj, Payqa kallpayta qhechuwan, unay kawsanaymanta pisiyachin. 24Noqa nini: Diosníy, ama khuskan kawsaynillaypi pusakapuwaychu, nispa. Qampa kawsayniykeqa wiñay wiñaypaj. 25Qallariymantapacha kay pachata Qan ruwarqanki, cielotapis Qanllataj ruwarqanki. 26Tukuy chay imasqa chinkaponqanku, Qantajrí wiñaypaj sayanki; tukuy chay imasqa p'acha jina thantakonqanku, Qantajrí chaykunata p'achata jina lluch'uspa, wijch'unki, wajtataj churanki. 27Qantaj kikillampuni kanki, watasniykeqa ni jayk'aj tukukonqachu. 28Kamachisniykej miraynenqa ñawpaqeykipi kawsakonqanku, mana imamanta manchachikuspa, ñawpaqeykipitaj sinch'i sayachisqa kanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\