SALMOS 103

1Tukuy sonqoywan Tata Diosta yupaychasaj; tukuy kayniywan santo sutinta yupaychasaj. 2Tukuy almaywan Tata Diosta yupaychasaj, manataj qonqasajchu tukuy sumaj ruwasqasninta. 3Paymin tukuy sajra ruwasqasniymanta perdonawan, tukuy onqoymantapis Pay sanoyachiwan. 4Payqa librawan wañuyman yaykunaymanta; Payqa pilluwan jina pilluchawan munakuyninwan, khuyakuyninwan ima. 5Tata Diosmin tukuy allin imaswan junt'achiwan, kallpayqa anka jina mosojyanampaj. 6Tata Diosqa cheqan justiciata ruwan; ñak'arichisqa kajkunapaj cheqanta ruwan. 7Moisesman ñankunanta rejsicherqa, Israel ayllumantaj ruwasqasninmanta yachacherqa. 8Tata Diosqa k'acha khuyaj sonqo, mana usqhayta phiñakoj, jatun khuyakuyniyojtaj. 9Mana tukuy kutichu k'amiwanchej, phiñakuynintaj mana wiñaypajchu. 10Mana sajrata ruwasqanchejman jinachu kutichiwanchej, nitaj sajra kayninchejman jinachu pagawanchej. 11Imaynachus cieloqa kay pachamanta aswan jatun, ajinallataj khuyakuynenqa may jatun Payta manchachikojkunapaj. 12Imaynachus inti llojsimuynejqa inti yaykuynejmanta karupi kashan, ajinata Payqa juchasninchejta noqanchejmanta karunchan. 13Imaynatachus uj tata wawanmanta khuyan, ajinallatataj Tata Diospis Payta manchachikojkunata khuyan. 14Payqa yachan imamantachus ruwasqa kasqanchejta; Payqa yuyarikun jallp'alla kasqanchejta. 15Runaj kawsaynenqa qhora jinalla; campo t'ika jinalla t'ikarin. 16Wayraj phukusqallanwan chinkarin, maynejpichus wiñasqantaj manaña yachakunchu. 17Tata Diospa khuyakuynintajrí wiñay wiñaypaj, Payta manchachikojkunapaj, justiciantaj tukuy tiempo runaspaj, 18Dioswan trato ruwasqankuta junt'ajkunapaj, kamachisqasninta waqaychaspa ruwajkunapajwan. 19Tata Diosqa janaj pachapi kamachina tiyananta churan, Rey kasqanraykutaj tukuyninta kamachin. 20Angeles, Tata Diosta yupaychaychej, qankuna kallpayojkuna, kamachisqasninta junt'ajkuna, nisqasninta usqhayllata kasojkuna. 21Tata Diosta yupaychaychej, tukuyniykichej Paypa soldadosnin, munayninta ruwaspa Payta sirvejkuna. 22Tata Diosta yupaychaychej, Paypa tukuy ruwasqasnin, tukuy reinonmanta cheqapi kajkuna. Tukuy kayniywan Tata Diosta yupaychasaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\