SALMOS 104

1Noqaqa tukuy kayniywan Tata Diosta yupaychasaj. Señor Tata Diosníy, may jatunmin kanki. Atiywan, jatun kayniykej k'anchayninwantaj p'achallisqa kanki. 2K'anchaywan uj mantawan jina qhataykukunki. Cielota uj toldota jina aysanki. 3Yaku patapi alto tiyakunaykita wasichanki. Phuyusqa carretasniyki jina kanku; wayraj lijrasnimpi purinki. 4Wayrasqa kachasniyki kanku. Ninaj larwasqantaj Qampa kamachisniyki kanku. 5Kay pachata cimientosnimpi sayacherqanki mana jayk'aj kuyuchisqa kanampaj. 6Kay pachata p'achawan jina yakuwan p'achallichinki, chay yakustaj orqosta p'ampaykorqanku. 7K'amisqaykitawan yakus ayqerqanku. Qhon qhonniykita uyariytawan, usqhayllata yakus riporqanku. 8Orqosman wicharerqanku, pampasmantaj urayk'orqanku. Maypichus kanankupaj señalarqanki, chay cheqaman rerqanku. 9Yakupaj lindesta churarqanki, ama chayta pasanankupaj, manaña jallp'ata watejmanta p'ampaykunankupaj. 10Vallespi juturista rikhurichinki wayq'osta rinankupaj, orqosmantataj urayk'amunankupaj. 11Chay mayusmanta tukuy k'ita animales ujyanku. Chaypi k'ita burrospis ch'akiyninkuta thasnullankutaj. 12Chay kantuspi p'isqospis thapachakunku, sach'aspa ramasninkupitaj ch'ajwarinku. 13Janaj pacha tiyakunaykimantapacha orqosta qarpanki, chay yakuwantaj jallp'a sajsakun. 14Animalespaj qhorata wiñachinki. Runapajpis plantasta wiñachillankitaj, chay poqoyninta mikhunampaj: 15Vinota qonki sonqonta mayta kusichinampaj, aceiteta uyanta lliphipichinampaj, t'antatataj kallpachakunampaj. 16Tata Diospa sach'asnin yakuwan sajsakunku, Libanopi cedro, chay plantasqa sach'asnin. 17Chay sach'aspi p'isqos thapachakunku, chay pino sach'a puntaspitaj cigüeñas nisqa thapachakunku. 18Orqo puntaspi k'ita cabras kawsakunku. Qaqaspitaj wisk'achas pakakunku. 19Qanqa killata ruwarqanki wataj tiemposninta yachanaykupaj. Intipis yachallantaj ima horachus yaykunanta. 20Qanqa laqhata kamachinki tuta kanampaj, chay laqhapi k'ita animales purinankupaj. 21León uñasqa mikhunata mask'aspa qhaparinku; Diosmanta mikhunata mañakunku. 22Inti llojsimojtin, pakakunku, jusk'usninkumantaj winkoj yaykupunku. 23Chantá runañataj llank'aj llojsin, chajrampitaj ch'isiyaykuykama ruwamun. 24Tata Dios, ruwasqasniykeqa may chhika. Tukuy imata sumaj yachayniykiwan ruwarqanki. Kay pachaqa ruwasqasniykiwan junt'a kashan. 25May jatun mama qochapis kallantaj, tukukuynintaj mana rikukunchu. Chaypi mana yupay atina tukuy laya challwas t'impurishanku jatuchaj, juch'uychaj ima. 26Chaypi barcospis kayman jaqayman rinku. Jatun sierpe Leviatanpis yakuspi purillantaj, mayqentachus ruwarqanki chaypi pujllanampaj, chay. 27Tukuyninku suyanku Qan mikhunata horampi qonaykita. 28Qan mikhunata qaranki, paykunataj mikhunku. Makiykita kicharinki, paykunataj allin kajwan sajsakunku. 29Uyaykitachus pakanki chayqa, mancharikunku. Samayninkuta qhechupojtiyki, wañupunku, jallp'allamantaj tukupunku. 30Espirituykita kachamunki, tukuy imastaj ruwasqa kanku; kay pachatapis mosojman tukuchinki. 31Diospa jatun kaynenqa wiñaypaj kachun, ruwasqampitaj Tata Diosqa kusikuchun. 32Tata Dios qhawarejtin, kay pachaqa kharkatitin, llankharejtintaj, orqosqa q'oshñirinku. 33Noqatajrí kawsayniyoj kanaykamaqa Señorniy Tata Diosman takiykunata takisaj. 34Yuyasqasneyqa sumaj kachun Paypa ñawpaqempi, imaraykuchus Payllapi tarini kusikuyta. 35Sajra runasqa kay pachamanta chinkachisqa kachunku; juchasapasqa amañapuni kachunkuchu. Noqaqa tukuy almaywan Tata Diosta yupaychasaj. Yupaychasqa kachun Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\