SALMOS 105

1Tata Diosman graciasta qoychej, sutintataj oqhariychej Diosniykichejpaj rejsikapusqaykichejrayku. Tukuy runasman ruwasqasninta willaraychej. 2Payta yupaychaspa takirikuychej, tukuy t'ukuna ruwasqasninmantataj parlaychej. 3Tata Diospa santo sutinrayku umata oqhariychej. Tata Diosta mask'ajkunaj sonqonku kusikuchun. 4Tata Diosman riychej, atiyninman atienekuychej, Paytataj tukuy tiempo mask'allaychejpuni. 5Tukuy t'ukuna ruwasqasninmanta yuyarikuychej, tukuy kamachisqasninta sut'inchasqanmantapis, 6qankuna, Abrahampa miraynin, qankuna, Jacobpa miraynin kajkuna. 7Paymin Señorninchej Tata Diosqa, Paytaj juzgan tukuy kay pachata. 8Waranqa waranqa runa mitas pasachun chaypis, trato ruwasqantaqa mana jayk'aj qonqanqachu: 9Abrahamwan trato ruwasqanmanta, Isaacman jurasqanmanta. 10Kamachisqata jina chay tratota Jacobman qorqa, Israelwan wiñaypaj trato kanampaj. 11Chaypacha Tata Diosqa nerqa: Canaán jallp'ata qosqayki, herenciayki kanampaj, nispa. 12Paykuna pisislla karqanku, ñan purej forasteros jinalla. 13Paykunaqa nacionmanta nación, llajtamanta llajtataj purerqanku. 14Chaywampis Diosqa mana saqerqachu pitapis paykunata llakichinanta, paykunaraykutaj reyesta kay jinata k'amerqa: 15Ajllakusqasniytaqa amapuni llankhaychejchu, amataj profetasniytapis imanankichejchu, nispa. 16Aswan qhepaman tukuy mikhuyta qhechuspa, chay jallp'aman yarqhayta chayachimorqa. 17Tata Diosqa paykunamanta ñawpajtaña Joseta kacharqa, mayqentachus venderqanku wata runata jina, achhayta. 18Chakisninta cadenaswan wataykorqanku, carcelmantaj wisq'aykorqanku. 19Josejpa nisqan junt'akunankama, Diospa Simi Nisqanqa Joseta pruebaman churarqa. 20Chantá Egiptopi ashkha runasta kamachej reyqa kamacherqa Joseta kacharipunankuta. 21Wasimpi mayordomomanta churarqa, tukuy kapuyninmanta dueñota jina, 22kamachejkunatawan munasqanman jina yachachinampaj, kurajkunata yachayniyoj runasman tukuchinampaj ima. 23Chantá Israelqa Egiptoman yaykorqa. Forastero jina Jacobqa tiyakorqa Campa jallp'ampi. 24Diosqa ayllunta ashkhata miracherqa; enemigosninmanta aswan kallpayojman Israelta tukucherqa. 25Diosqa egipciospa sonqonkuta uj jinayacherqa ayllunta chejninankupaj, Diospa kamachisnimpa contrankuta sajrata yuyanankupaj. 26Chaypacha Diosqa kamachin Moisesta kacharqa, ajllasqan Aarontawan. 27Paykunanejta Diosqa señalesninta, t'ukuna ruwaykunatawan Campa jallp'ampi ruwarqa. 28Diosqa tukuy chay jallp'ata laqhayaykucherqa; egipciostajrí Diospa nisqanta mana kasorqankuchu. 29Yaku mayusninkuta yawarman tukucherqa, challwasninkutataj wañuracherqa. 30Nacionninkuman, reypa puñunanman ima k'aylankulasta junt'aykucherqa. 31Diosqa parlarqa, ch'uspistaj, tiyulastaj junt'aykorqanku egipciospa jallp'ankuman. 32Parachimunantaqa, chejchi parata parachimorqa; lliuj lliujkuna, qhon qhonkuna ima tukuy jallp'ankupi karqa. 33Chaykunaqa uva sach'asta, higo sach'astawan, Egiptoj tukuynin sach'asnintapis phiriykorqa. 34Dios parlarqa, langostastaj rikhurerqanku. May chhika mana yupay atinapuni karqanku. 35Tukuy q'omer qhorasta mikhukaporqanku, egipciospa jallp'asninkupi tukuy chajrasninkutapis. 36Diosqa Egiptopi kuraj kaj churisninkuta, jinallataj phiwi uñasta uywasninkumantapis wañuracherqa. 37Ajinamanta Diosqa israelita wawasninta orqhorqa qoriyojta, qolqeyojta. Nitaj mayqempis ayllusninkumanta iskayrayarqankuchu. 38Egipciosqa kusikorqanku israelitasta ripushajta rikuspa, imaraykuchus sinch'i mancharisqa karqanku. 39Diosqa paykunata llanthuykunampaj phuyuchimorqa, ch'isintaj paykunata ninawan k'anchacherqa. 40Mikhunata mañakojtinku, Diosqa puna yuthusta paykunaman apachimorqa, cielomanta t'antawantaj paykunata sajsacherqa. 41Chhankata ch'ejtajtin, yaku phullchimorqa, ch'aki pampatataj mayu jina purirerqa. 42Diosqa yuyarikorqa kamachin Abrahamman qonanta nisqanmanta. 43Jinata Diosqa ajllakusqan kamachisninta Egiptomanta orqhorqa, may kusiy chawpipi. 44Waj nacionespa jallp'asninkutataj paykunaman qorqa. Chay runaspa trabajasqankuta jap'ikaporqanku, 45Tata Diospa nisqasninta kasunankupaj, kamachisqasnintataj junt'anankupaj. Jatunchasqa kachun Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\