SALMOS 107

1Tata Diosta agradecekuychej, imaraykuchus Payqa k'achamin; khuyakuynenqa wiñaypajpuni. 2Ajinata nichunku Tata Diospa kacharichisqasnin, pikunatachus enemigoj makinmanta Payqa kacharicherqa, chaykuna, 3pikunatatajchus Tata Diosqa tantarqa tukuy nacionesmanta, inti llojsimuynejmanta, inti yaykuynejmantapis, ura ladomanta, wichay ladomantawan, chaykuna. 4T'iyu ch'in pampaspi chinkasqa purerqanku. Tiyakunankupaj llajtaman rina ñanta mana tarerqankuchu. 5Yarqhasqas, yakumanta ch'akiyniyojtaj karqanku; wañuy patapiña kasharqanku. 6Chantá llakiyninkupi Tata Diosman qhaparikorqanku, Paytaj chay ñak'ariyninkumanta paykunata librarqa. 7Chantá Payqa uj cheqan ñanta paykunata pusarqa, kawsakuna jina llajtaman chayanankupaj. 8Paykunaqa Tata Diosta agradecekuchunku khuyakuyninmanta, allin imasta runaspaj ruwasqanmantapis. 9Payqa runaj ch'akiyninta thasnun, yarqhasqa runatataj allin imaswan sajsachin. 10Wakenqa laqha wañuy patapi kawsasharqanku. Llakiywan cadenaswan watasqa presos jina kasharqanku, 11Tata Diospa kamachisqanta mana kasukusqankurayku, jatun Diospa munakuyninta qhesachasqankurayku. 12Chayrayku Diosqa sinch'i trabajoman paykunata churarqa; misk'ajtinkupis, mana pipis paykunata yanapaj karqachu. 13Chantá llakiyninkupi Tata Diosman qhaparikorqanku, Paytaj chay ñak'ariyninkumanta paykunata librarqa. 14Chay ukhu laqhamanta paykunata orqhorqa, preso kasqankumantataj paykunata librarqa. 15Paykunaqa Tata Diosta agradecekuchunku khuyakuyninmanta, allin imasta runaspaj ruwasqanmantapis. 16Payqa bronce punkusta phirerqa, fierro tranquerastapis p'akerqa. 17Mana kasukoj kasqankurayku, juchallikusqankuraykutaj, chay wampu runasqa ñak'arichisqa karqanku. 18Manaña ima mikhunatapis munarqankuchu, wañuy patapiñataj kasharqanku. 19Chantá llakiyninkupi Tata Diosman qhaparikorqanku, Paytaj chay ñak'ariyninkumanta paykunata librarqa. 20Parlasqanwan paykunata sanoyacherqa; wañuymanta paykunata librarqa. 21Paykunaqa Tata Diosta agradecekuchunku khuyakuyninmanta, allin imasta runaspaj ruwasqanmantapis. 22Agradecekuna jaywanasta jaywachunku, kusiy takiykunawantaj ruwasqasninmanta willachunku. 23Mama qochanejta barcospi purejkunaqa, pikunachus qhatunankupaj yakusnejta rejkunaqa, 24Tata Diospa may t'ukuna jatun ruwasqasninta chay mama qocha ukhupi rikorqanku. 25Tata Dios parlarejtinkama, sinch'i para wayra oqharikorqa, mama qochapi yakustaj qhollchoqeyarqanku. 26Chay yakusqa patakama oqharikorqanku, urayk'amuspataj, ukhukama chinkaykorqanku. Chayta rikuspa, barcospi runasqa manchachikuywan kharkatirerqanku. 27Machasqas jina chankaykacharqanku; barcosta sumajta apayta yachasqankoqa qhasi manakaj karqa. 28Chantá llakiyninkupi Tata Diosman qhaparikorqanku, Paytaj chay ñak'ariyninkumanta paykunata librarqa. 29Sinch'i para wayrata thañicherqa, yaku oqharikojtataj tiyaykucherqa. 30Chantá yakus manaña oqharikusqanta rikuspa, kusikorqanku, Diostaj, chayananku karqa, chayman walejllata paykunata chayacherqa. 31Paykunaqa Tata Diosta agradecekuchunku khuyakuyninmanta, allin imasta runaspaj ruwasqanmantapis. 32Jatun tantakuypi Tata Diosta jatunchachunku. Kuraj runaspa juntankupi Tata Diosta yupaychachunku. 33Tata Diosqa yaku mayusta ch'akicherqa, yaku juturistapis. 34Sumaj jallp'asta mana poqojman, t'ajra pampasman tukucherqa, chaypi tiyakojkuna sajra imasta ruwasqankurayku. 35Ch'aki pampasta qochasniyojman tukucherqa, ch'aki jallp'astataj juturisniyojman. 36Jaqayman yarqhasqa kajkunata churarqa, paykunataj llajtasta sayacherqanku chaypi tiyakunankupaj. 37Jallp'asta tarporqanku, uvasta poqocherqanku, sumaj cosechastataj oqharerqanku. 38Diosqa paykunata bendecerqa ashkhamantaj miracherqa; uywasninkutapis mirachipullarqataj. 39Wañuspa pisiyajtinku, ñak'ariypi kasqankurayku, mana allin kaypi, llakiypitaj kasqankurayku, pichus kamachejkunata manakajpaj qhawan, chay Diosqa paykunata ch'in pampaspi musphasqasta jina puricherqa. 41Wajcha runastatajrí pisichikuyninkumanta orqhorqa, ayllusnintataj ovejasta jina miracherqa. 42Cheqan runas chayta rikuspa, kusikunku, sajra runastajrí siminkuta wisq'anku. 43Pichus yachayniyoj kajqa chay imasta ama qonqachunchu, Tata Diospa munakuynintataj entiendechun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\