SALMOS 108

1Diosníy, sonqoyqa sinch'i sayachisqa kashan; takiykunata takikusqayki tukuy almaywan. Chaymin kusikuyneyqa. 2Cuerdasniyoj tocana arpaspis, rijch'ariychej, noqataj sut'iyamojta rijch'arichisaj. 3Tata Dios, runas ukhupi jatunchasqayki, tukuy naciones ukhupitaj Qanman takisqayki. 4Khuyakuyniykeqa janaj pachamantapis aswan jatun, cheqa kasqaykitaj patakama chayan. 5Diosníy, janaj pachamanta aswan patapi kanki. Jatun kayniykeqa tukuy kay pachaman junt'aykun. 6Diosníy, salvawayku atiyniykiwan, munasqasniyki librasqa kanaykupaj. Uyariwayku ari. 7Diosqa santo wasinmantapacha nin: Kusiywan Sichem cheqata rak'irasaj, Sucot Valletataj t'aqasaj. 8Noqajtamin kunan Galaadpis, Manasespis; Efraínqa umayta jark'aj monteray, Judataj kamachinay tojnu. 9Moabqa mayllakunay ch'illami. Edomman juk'utayta wijch'usaj, filisteosta atipasqaymantataj kusiywan qhaparisaj. 10Pitaj sumaj perqaswan jark'achasqa llajtaman pusawanqa? Pitaj Edomman chayachiwanqari? 11Qan, Dios, cheqamanta qhesachawayku, manañataj soldadosniykuwan llojsinkiñachu. 12Enemigoykoj contrampi yanapawayku, imaraykuchus runaj yanapaynenqa yanqhallamin. 13Diospa yanapayninwan jatuchaj imasta ruwasunchej, Paytaj enemigosninchejta saruranqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\