SALMOS 115

1Tata Dios, Qan kikiykita jatunchakuy, ama noqaykutaqa; sutiykita jatunchay khuyakuyniykirayku, cheqan kayniykiraykutaj. 2Imaraykutaj Diosta mana rejsejkuna taponqankuri: Maypitaj Diosninku kashanri? nispa. 3Diosninchejqa janaj pachapi kashan; Payqa tukuy munasqanta ruwan. 4Paykunaj lantisninkutajrí qolqemanta, qorimantataj kanku; chaykunaqa runaj ruwasqasnillan kanku. 5Simiyoj kanku manataj parlankuchu; ñawisniyoj kanku, manataj rikunkuchu. 6Ninrisniyoj kanku, manataj uyarinkuchu; senqayoj kanku, manataj muskhinkuchu. 7Makisniyoj kanku, manataj imatapis llujchinkuchu; chakisniyoj kanku, manataj purinkuchu; ni uj simillatapis parlarinkuchu. 8Chay qhasi dioskunata ruwajkunaqa chay lantisman rijch'akunku, jinallataj chay lantispi tukuy creejkunapis. 9Israelitas, Tata Diospi atienekuychej. Payqa yanapawanchej, jark'akuwanchejtaj. 10Sacerdotes, Tata Diospi atienekuychej. Payqa yanapasunkichej, jark'akusunkichejtaj. 11Qankuna Tata Diosta manchachikojkuna, Tata Diospi atienekuychej. Payqa yanapawanchej jark'akuwanchejtaj. 12Tata Diosqa noqanchejmanta yuyarikuspa, bendeciwasun. Israelitasta bendecenqa, sacerdotestapis bendecillanqataj. 13Tata Diosqa Payta manchachikojkunata bendecenqa, jatuchajta, juch'uychajtapis. 14Tata Diosqa qankunaj mirayniykichejta ashkhayachichun, jinallataj wawasniykichejpatapis. 15Cielota, kay pachatawan ruwaj Tata Diosqa qankunata bendecichun. 16Janaj pachaqa Diosninchejpata, kay pachatataj runasman qorqa. 17Wañusqasqa jallp'a ukhuman yaykuspa, manaña Tata Diosta yupaychayta atinkuchu. 18Noqanchejtajrí Tata Diosta yupaychasunchej kunanmanta wiñaykama. Tata Diosqa jatunchasqa kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\