SALMOS 135

1Jatunchasqa kachun Tata Diosqa. Tata Diospa sutinta yupaychaychej; kamachisnin kajkuna, Payta jatunchaychej, 2pikunachus Tata Diospa wasimpi trabajajkuna, Diosninchejpa wasi patiompi kajkuna. 3Tata Diosta yupaychaychej imaraykuchus Payqa k'achamin. Sutinman takiychej, imaraykuchus chayqa munanapaj jinamin. 4Payqa Jacobta ajllakorqa Paypata kanampaj; ajinata Israeltaqa ajllakorqa Paypatapuni kanampaj. 5Noqa allinta yachani, Tata Diosqa may jatun kasqanta; Señorninchejqa tukuy dioskunamanta aswan jatumpuni. 6Tata Diosqa tukuy munasqanta ruwan cielopi, jallp'a patapi, mama qochapi, chay ukhuspipis. 7Kay pachaj k'uchusninmanta phuyusta orqhomuspa, para lliuj lliujkunata rikhurichin, wayratapis orqhomullantaj. 8Pay ari Egiptopi sapa familiapi kuraj kaj churita wañucherqa, uywasmantapis phiwi uñasta. 9Jatuchaj señalesta, t'ukuna imastawan Egiptopi ruwarqa; Faraonta, kamachisnintawan castigarqa. 10Ashkha nacionesta chinkacherqa, atiyniyoj reyestataj wañuracherqa: 11Amorreospa reynin Sehonta, Basanpa reynin Ogta, tukuy Canaán jallp'api reyestawan. 12Chay reyespa jallp'asninkutataj herenciata jina Israel ayllunman qoporqa. 13Tata Dios, sutiykeqa wiñaypajmin, wiñaypajtaj yuyarisqallapuni kanki. 14Tata Diosqa ayllumpaj justiciata ruwanqa, kamachisninmantataj khuyakonqa. 15Diosta mana rejsejkunaj lantisninkoqa qorimanta, qolqemantawan kanku, runaj ruwasqallan. 16Simiyoj kanku, manataj parlankuchu; ñawisniyoj kanku, manataj rikunkuchu. 17Ninrisniyoj kanku, manataj uyarinkuchu, nitaj siminkupipis samay kanchu. 18Chay lantista ruwajkunaqa chaykunallamantaj rijch'akunku, jinallataj chaykunapi tukuy creejkunapis. 19Israelitas, Tata Diosta jatunchaychej. Sacerdotes, Tata Diosta jatunchaychej. 20Levitas, Tata Diosta jatunchaychej. Tata Diosta manchachikojkuna, Payta jatunchaychej. 21Jerusalenpi tiyakoj Tata Diosqa Sionmantapacha jatunchasqa kachun. Jatunchasqa kachun Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\