SALMOS 136

1Tata Diosman graciasta qoychej, k'acha kasqanrayku, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 2Graciasta qoychej dioskunaj Diosninman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 3Graciasta qoychej señorkunaj Señorninman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 4Graciasta qoychej Pay k'ata t'ukuna imasta ruwajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 5Graciasta qoychej sumaj yachaywan cielosta ruwajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 6Graciasta qoychej yaku patapi jallp'ata qhatanata jina aysajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 7Graciasta qoychej intita, killatapis ruwajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 8Graciasta qoychej intita p'unchaypi k'anchanampaj ruwajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 9Graciasta qoychej killatawan, ch'askastawan, tuta k'anchanankupaj ruwajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 10Graciasta qoychej tukuy egipciospa kuraj kaj churisninkuta wañuchejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 11Graciasta qoychej Egiptomanta israelitasta orqhojman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 12Graciasta qoychej atiyniyoj makinta aysarejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 13Graciasta qoychej Puka Qocha nisqata iskayman khallajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 14Graciasta qoychej chay qocha chawpinta Israel nacionta chimpachejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 15Graciasta qoychej Faraonta, soldadosnintawan Puka Qocha nisqapi p'ultiykojman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 16Graciasta qoychej ch'in pampanejta ayllunta pusajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 17Graciasta qoychej mentasqa reyesta atipajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 18Graciasta qoychej atiyniyoj reyesta wañuchejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 19Graciasta qoychej amorreospa reyninku Sehonta wañuchejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 20Graciasta qoychej Basán naciompa reynin Ogta wañuchejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 21Graciasta qoychej chay reyespa jallp'asninkuta ayllunman rak'irajman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 22Graciasta qoychej Israel kamachinman herenciata jina jallp'ankuta qopojman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 23Graciasta qoychej k'umuykuchisqa kashajtinchej noqanchejmanta yuyarikojman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 24Graciasta qoychej enemigosninchejmanta librawajninchejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 25Graciasta qoychej runasman, uywasmampis mikhuchejman, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj. 26Janaj pachapi kaj Diosman graciasta qoychej, imaraykuchus khuyakuynenqa wiñaypaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\