SALMOS 139

1Tata Dios, Qanmin allinta qhawaykuwanki, rejsiwankitaj. 2Tukuy ruwasqasniyta Qan yachanki. Yuyasqaytaqa karumantapacha Qan yachanki. 3Qan yachanki tukuy purisqayta, samarikusqaytapis, yachankitaj tukuy ruwasqayta. 4Manaraj parlashajtiy, Tata Dios, Qanqa ñapis yachankiña. 5Tukuynejmanta muyuykuwanki, makiykitataj patayman churaykunki. 6Yachayniykeqa may jatun noqapajqa, mana yachanaypaj jinachu; chay jina jatun kajtin, mana entiendeyta atinichu. 7Espirituykimanta maymantaj ayqekuyman? Qanmanta maymantaj ayqeyta atiyman? 8Janaj pachamanchus wichariyman chayqa, chaypi Qan kanki. Jallp'a ukhuman yaykuyman chaypis, chaypipis Qan kashallankitaj. 9Sichus inti llojsimuy cheqakojman phawayman, manachayrí inti yaykuynejpi mama qochaj tukukuynimpi tiyakuyman chaypis, 10chaypipis makiykeqa taripawanman, paña makiykitaj mana kachariwanmanchu. 11Sichus laqhapi pakakuyta yuyayman chayqa, sitajchus muyuyniypi k'anchay laqhaman tukunman chaypis, 12laqhapis mana Qanmanta pakawanmanchu, manachayqa p'unchay jina k'ancharinman, imaraykuchus k'anchaypis, laqhapis sut'illapuni Qampajqa. 13Qanmin tukuy ukhuyta ruwawarqanki. Mamaypa wijsampeqa Qampuni ruwawarqanki. 14Jatunchayki, imaraykuchus t'ukunapaj jina ruwawarqanki; chaytaqa sumajta yachani. 15Qampajqa mana pakasqachu karqa ukhuy wiñasqanqa, pakaypi ruwasqa kashajtiypis. Jallp'a urapi ruwakushajtiypis, 16ñawisniykeqa imaynatachus cuerpoy ruwakusharqa, chayta rikorqaña. Imaynachus kawsayniy kananta libroykipi qhelqasqaña karqa, manaraj ni uj p'unchayniypis kashajtin. 17Diosníy, ancha sumajpuni noqapaj yuyasqasniykeqa; tukuynenqa mana yupay atina. 18Noqa yupayta munayman chaypis, t'iyumanta aswan ashkhapuni kanman. Chay yupasqaypi sayk'usqayrayku puñurparispa rijch'ariyman chaypis, Qanllawampuni kashani. 19Diosníy, sajra runaspa kawsayninkuta qhechuy; noqamanta runa wañuchista karunchay. 20Paykunaqa sajrata Qanmanta parlanku; sutiykita yanqhallamanta oqharinku. 21Tata Dios, chejnikusojkunata manachu chejnikuni? Contraykipi oqharikojkunapaj manachu phiñakuni? 22Paykunata chejnisqata chejnikuni; paykunata enemigosniypaj qhawani. 23Diosníy, allinta sonqoyta qhawaykuy; rejsiy sonqoyta, tukuy yuyasqaytataj allinta yachaway. 24Qhaway, sajra ñantachus purishani manachus, chayta, chantá wiñay ñanta pusaway.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\