SALMOS 19

1Cieloqa Diospa atiyninmanta parlawanchej, tukuy Paypa ruwasqasninmantataj willawanchej. 2Sapa p'unchay willallawanchejpuni, sapa ch'isitaj willallawanchejpuni. 3Mana ima parlaypis kanchu, nitaj ima parlasqapis uyarikunchu. 4Chaywampis chay willayqa tukuynejpi yachakun, kay pachaj k'uchusninkamataj chayan. Cielopi Diosqa intej tiyakunanta churarqa. 5Intitaj ñanninta kusisqa puriyta qallarin, correj wayna jina, casamiento toldomanta novio llojsimun, ajinata. 6Inteqa cieloj ujnin kantunmanta llojsimuspa, muyuykun ujnin kantunman chayanankama. Mana imapis k'ajayninmanta pakakuyta atinchu. 7Tata Diospa yachachisqanqa mana pantayniyoj; watejmanta runata allin kawsayman churan. Tata Diospa kamachisqanqa cheqampuni; yachayniyojman tukuchin mana yachayniyojta. 8Tata Diospa kamachisqasnenqa cheqampuni, sonqotataj kusichin. Tata Diospa kamachisqanqa ch'uwa, ñawimantaj k'anchayta qon. 9Tata Diosta manchachikoyqa mana ch'ichiyoj, wiñaypajtaj sayan. Paypa nisqasnenqa pachallampuni, cheqataj. 10Chayqa sumaj qorimantapis aswan munana; abeja misk'imantapis aswan misk'iraj kashan. 11Chaykunanejta kamachiykeqa k'amisqa; chaykunata kasojqa jatun t'inkayoj kanqa. 12Pitaj pantakusqanmanta reparakuyta atinmanri? Perdonaway, Tata Dios, pakaypi kaj pantakusqaymanta. 13Wapuykachaspa juchallinamanta kamachiykita waqaychay. Ama saqeychu wapuykachay atipanawanta. Ajinamanta ni pej juchachanan kasaj, jatun juchamanta llimphuchasqa. 14Pakakunay chhanka, kacharichiwaj Tata Dios, ñawpaqeykipi parlasqasniy yuyasqasniypis allin kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\