SALMOS 2

1Imajtintaj naciones oqharikunku? Imajtintaj llajtaspis manakaj imasta yuyankuri? 2Kay pachapi reyeswan, kamachejkunawan ima Tata Diospa contranta oqharikunku, Ajllakusqan Reypa contrantawan. 3Paykunaqa ninku: Watanasninta p'itirana; watawasqanchejmanta kacharichikuna, nispa. 4Janaj pachapi kamachej Tata Diostajrí paykunamanta asiykukun. 5Chantá phiñakuynimpi paykunaman parlan; sinch'i phiñasqa kaspa, paykunata kharkatitichin: 6Sión santo orqoypi ajllakusqay Reyta churaniña, nispa. 7Tukuyman willasaj Tata Diospa kamachisqanta. Payqa niwan: Qanqa Churiy kanki; kunan Noqa Qanta yumayki. 8Mañakuway nacionesta herenciaykipaj, Noqataj tukuy kay pachata k'uchunkama Qampata kanampaj qosqayki. 9Fierro varawan kay pachapi reyesta k'umuykachachinki. T'uru mankata jina paykunata phiriranki. 10Kay pachapi reyes, yachayniyoj kaychej; qankunataj kamachejkuna, kay yachachisqayta sumajta yachaqakuychej. 11Kusiywan Tata Diosta yupaychaychej, manchachikuspataj Payman k'umuykukuychej. 12K'umuykukuspa Churita jatunchaychej ama phiñakunampaj; pajtataj ñampi chinkachisqa kawajchej. Payqa kaymanta jinalla phiñakun. Kusikuyniyojmin kanku Paypi pakakuyta mask'ajkuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\