SALMOS 22

1Diosníy, Diosníy, imaraykutaj saqerpariwankiri? Imaraykutaj mana salvawankichuri? Waqaspa mañakusqayta imaraykutaj mana uyariwankichuri? 2Diosníy, tuta p'unchay wajyakuyki, Qantaj mana uyariwankichu. Mana noqapaj samarikuy kanchu. 3Qantajrí Santo Kaj Dios kaspa, kamachinki; tukuy israelitaspa yupaychasqan kanki. 4Tatasniykoqa Qampi suyakorqanku; Qampi suyakojtinku, Qan librarqanki paykunata. 5Yanapanaykita mañakorqanku, Qantaj paykunata salvarqanki. Qampi suyakorqanku, Qantaj paykunata mana p'enqaypi rikhuricherqankichu. 6Noqatajrí mana runachu kani, manachayqa khuru jinalla. Runaj sajra suti churanan kani, millachikunantaj. 7Rikuwajkunaqa alqochakuwanku; simisninkuta llint'aykachaspa, umasninkuta khiwinku. 8Niwankutaj: Kayqa Tata Diospi atienekuspa suyakorqa; pay ari librachun. Chhikatapunichus munakorqa chayqa, salvachun ari, nispa. 9Jinataj ari; Qanqa mamaypa wijsanmanta nacechiwarqanki. Mamaypa ojllaynimpi ñuñushajtillayraj, Qampi atienekuyta yachachiwarqanki. 10Nacekusqaymantapacha noqaqa ojllayniykipi karqani; mamaypa wijsanmantapacha Qanqa Diosniy kanki. 11Ama noqamanta karunchakuychu. Llakiy patapi kashani, nitaj pi yanapawajniy kanchu. 12Contrariosniy ashkha phiña toros jina muyuykuwanku, Basán jallp'asmanta phiña toros jina. 13Phiña leones jina qhaparinku; siminkuta kicharinku, oqoykunawankupaj jina. 14Yaku jich'asqa jina kani. Tukuy tullusniy ch'utasqa kanku. Sonqoytaj mapha jina ukhuypi unuyashan. 15Simeyqa k'analla jina ch'aki kashan, qalluytaj pata simiyman k'askaykun; jallp'a pampaman wañusqata aysarqowanki. 16Alqos jina, sajra runas uj tropa muyuykuwanku; chakisniyta, makisniytawan jusk'urawanku. 17Tullusniyta yupakuyta atini, chaykamataj paykunaqa qhawamuspallapuni kanku. 18Paykunapura p'achayta rak'inakunku, p'achay patapitaj suerteta choqanku. 19Chaywampis Qan, Tata Dios, kallpay kanki. Ama karunchakuychu, usqhayta yanapawaj jamuy. 20Espadawan wañuchisqa kanaymanta libraway, amataj saqeychu chay alqos wañuchinawankuta. 21Chay leompa siminmanta salvaway; chay torospa wajrasninkumanta waqaychaway. 22Qanmanta noqa parlasaj wawqesniyman, jatun tantakuypitaj yupaychasqayki. 23Qankuna, Tata Diosta manchachikojkuna, Payta alabaychej. Jacobpa mirayninmanta tukuy kajkuna, Payta jatunchaychej. Tukuyniykichej Israelmanta kajkuna, Payta yupaychaychej. 24Payqa wajchaspa ñak'ariyninkuta mana qhesachanchu, nitaj millachikunchu. Mana paykunamanta pakakunchu, manachayqa qhaparikojtinku, uyarimpuni. 25Aylluykej jatun tantakuynimpi Qanta yupaychasqayki; Qanta manchachikojkunaj ñawpaqempi ruwasaj nisqaytataj junt'asajpuni. 26Wajcha runas mikhonqanku sajsakunankukama; Tata Diosta mask'ajkuna Payta yupaychanqanku. Wiñaypajtaj kawsaychej. 27Tukuy runas, tukuy llajtas, tukuy kay pachamanta runas ima Tata Diosmanta yuyarikuspa, Payman kutirikonqanku, ñawpaqempitaj qonqorikonqanku, 28imaraykuchus Tata Diosqa Rey kaspa, tukuy nacionesta kamachin. 29Tukuy kay pachapi qhapajkuna mikhonqanku, yupaychanqankutaj. Jinallataj ñawpaqempi k'umuykullanqankutaj jallp'aman kutiykojkuna, pikunachus mana kawsayllatapuni atejkuna. 30Paykunamanta qhepa kajkunaqa Tata Diosta sirvenqanku, Paymantataj parlanqanku tukuy kawsayninkupi. 31Qhepa nacekojkunamampis willanqanku Tata Diospa cheqan kayninmanta: Payqa kayta ruwarqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\