SALMOS 25

1Tata Dios, tukuy sonqo, tukuy alma Qanman chimpamuyki. 2Qampi atienekuni, Diosníy; ama saqewaychu p'enqaypi rikhurejta, nitaj saqeychu contrariosniyta atipawajta. 3Qampi suyakojqa mana ujpis p'enqaypi rikhurenqachu. Astawanqa p'enqaypi rikhurichunku contraykipi qhasimanta oqharikojkuna. 4Ñankunaykita rikuchiway, Tata Dios, purinasniykinejta pusaway. 5Cheqan kayniykinejta pusaway, yachachiwaytaj. Qanmin kanki salvaj Diosniy. Tukuynin p'unchay Qampi suyakuni. 6Yuyarikuy, Tata Dios, k'acha kayniykimanta, khuyakuyniykimantawan, imaraykuchus wiñaypaj kanku. 7Wayna kashaspa juchallikusqasniymanta ama yuyarikuychu, nitaj contraykipi oqharikusqasniymantapis. Tata Dios, noqamanta yuyarikuy jatun munakuyniykiman jina, k'acha kayniykiman jinataj. 8K'acha sonqo, cheqampunitaj Tata Diosqa; chayrayku juchasapasman cheqan ñanmanta yachachin. 9Llamp'u sonqoyojkunata cheqan ñanman churan, jinallataj ñankunantapis paykunaman rikuchin. 10Tata Diosqa tukuy imata ruwan khuyakuywan, cheqa kaywan ima, pikunachus Paywan trato ruwasqankuta, kamachisqasnintawan kasojkunawan. 11Jatun sutiykirayku, Tata Dios, jatun juchayta pampachay. 12Sichus pi runapis Diosta manchachikun chayqa, Diosqa chay runaman yachachenqa mayqen ñantachus ajllakunanta. 13Chay runaqa allin kaypi kusikonqa, wawasnintaj jallp'ata herenciankupaj jap'enqanku. 14Tata Diosqa Payta manchachikojkunamanta ni imata pakanchu; tratontapis paykunaman rejsichenqa. 15Noqaj ñawisneyqa Tata Diosllapipuni kashan, imaraykuchus Payqa chakisniyta ch'ipamanta orqhowan. 16Kutirikamuway, Tata Dios, khuyakuwaytaj, imaraykuchus sapallay kashani, phutiypitaj. 17Sonqoyman llakiykuna yapakamuwan; kay phutiykunamanta orqhoway. 18Llakiyniyoj kani, ni imanakuyta atispa. Qhawariway, juchasniytataj pampachay. 19Rikuy mashkhachus enemigosniy kanku; chejnikuwaspa, mana rikuytapis atiwankuchu. 20Kawsayniyta waqaychay, salvawaytaj ama p'enqachisqa kanaypaj, imaraykuchus Qampi atienekuni. 21Allin kaywan, cheqan kaywan waqaychawachunku, imaraykuchus Qampi suyakuni, Tata Dios. 22Tata Dios, tukuy phutiykunamanta Israel aylluykita libray.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\