SALMOS 31

1Tata Dios, Qampi atienekuni, ama ni jayk'aj p'enqachisqa kasajchu; cheqan kayniykipi libraway. 2Uyaririllaway; usqhayllata libraway. Qan noqapaj jark'akuwaj chhanka jina kay ari. Salvakunay sinch'i jark'achasqa wasiy kay. 3Qan kanki chhankay, jark'achasqa wasiytaj. Sutiykirayku ñanniykita pusawanki, waqaychawankitaj. 4Pakaypi tojllata churawasqankumanta orqhoway. Qanmin pakakunayqa kanki. 5Makisniykiman almayta churani. Kacharichiway, cheqa Señor Tata Diosníy. 6Qhasi manakaj lanti yupaychajkunata chejnikuni. Noqaqa Tata Diosllapi atienekuni. 7Khuyakuyniykipi maytapuni kusikusaj. Qan rikunki llakiyniyta, yachankitaj phutikuyniyta. 8Mana enemigosniypa makisninkuman jaywaykuwarqankichu; Qan sinch'ita chakisniyta pampapi sayacherqanki. 9Tata Dios, noqamanta khuyakuway, imaraykuchus phutiypi kashani. Llakiywan waqasqaypi ñawisniy chharpuyanña; tukuy cuerpoypis, tukuy kayniypis sayk'unña. 10Llakikusqay waqasqaywan tukuy cuerpoy llawch'iyapun, kawsayniytaj tukukapushan. Juchayqa kallpayta tukuchin, tukuy cuerpoytaj llawch'iyapushan. 11Tukuy enemigosniypa kusipayananku kani. Runa masiypa asikunan kani. Rejsiwajkunataj noqamanta ayqekuwanku. Callepi rikuwajkunapis ayqellankutaj. 12Noqamanta qonqasqatapuni qonqapuwanku, wañusqañapis kayman jina; yuru p'akisqa jina kani. 13Runas chhichinakusqankuta uyarishani. Tukuynejpi manchachikuylla tiyan noqapajqa. Uj runa jinalla contraypi oqharikunku, wañuchinawankupajtaj wakichikunku. 14Chaywampis, Tata Dios, noqaqa Qampi atienekuni: Qanmin Diosniy kanki, nispa. 15Kawsayniyta makiykiman churani. Chejnikuywan qhatiykachawaj enemigosniymanta libraway. 16Khuyakuyniykiwan qhaway kay kamachiykita. Munakuyniykirayku salvaway. 17Qanta qhaparikamuyki, Tata Dios. Ama p'enqayman churawaychu. Manachayqa sajra runasta p'enqaypi rikhurichiy, ukhu pachamantaj paykunata chinkaykuchiy. 18Ch'inyachunku llulla simi runas, pikunachus alqochakuspa, pisipaj qhawanku cheqan runataqa, chaykuna. 19Jatunchasojkunapaj may jatunmin munakuyniykeqa; sumaj waqaychasqa qolqeta jina paykunapaj jallch'anki. Chantá runaj rikunanta, Qampi atienekojkunaman qonki. 20Qan paykunata waqaychanki, sajra runas millay ruwayta munajkunamantataj libranki; wasiyki ukhupi paykunata pakaykunki enemigosninkoj alqochakuyninkumanta. 21Jatunchasqa kachun Tata Diosqa, imaraykuchus munakuyninwan jatuchaj imasta ruwapuwarqa, noqa llakisqa, phutisqataj kashajtiy. 22Mana imanakuyta atispa, nerqani: Tata Diosqa wijch'uwanchá, nispa. Yanapanawaykita mañakusojtiytajrí, qhaparikusqayta Qan uyariwarqanki. 23Tata Diosta munakuychej, Paypata kajkuna. Cheqan sonqoyojkunata Tata Diosqa waqaychan. Wapuykachajkunamantajrí sajra ruwasqankuman jina astawanraj qoponqa. 24Sonqochakuychej kallpachakuychejtaj, Tata Diospi tukuy suyakojkuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\