SALMOS 35

1Noqawan churanakojkunaj contrankuta sayaykuy, Tata Dios; maqay noqata maqawajkunata. 2Maqanakuna p'achasta churakuspa, jark'akuna escudotawan oqharikuspa, jamuy yanapanawaykipaj. 3Choqana t'ojsina lanzaykita oqharikuspa, qhatiykachawajkunaj ñawpaqenkuman llojsiykuy. Almayman niy Qan salvawajniy kasqaykita. 4Wañuchiyta munawajkunaqa p'enqachisqa, pawisqataj ayqechunku. Sajrata ruwawayta munajkunapis p'enqachisqa ayqechunku. 5Paykunataqa Tata Diospa angelnin wijch'uchun, wayraj apaykachasqan pajata jina. 6Ñanninkoqa laqha kachun, llust'ataj. Tata Diospa angelnenqa paykunata qhatiykachachun. 7Mana imallamanta tojllata churawarqanku. Mana imallamanta uj t'oqota allarqanku chaypi urmanaypaj. 8Jinallapi phutiy, waqay paykunata taripachun, tojllallankupitaj urmachunku. Phutiy waqayman urmachunku. 9Chaypacha Tata Diospi kusikusaj Pay salvawasqanrayku. 10Tukuy sonqo nisaj: Pitaj Qan jinari, Tata Dios? Wajchasta, usojkunata paykunamanta aswan atiyniyojkunamanta libranki. 11Sajra testigos sayaykunku, mana yachasqaymantataj tapuwanku. 12Allin ruwasqaymanta sajra kajwan kutichiwanku, chaytaj noqataqa llakichiwan. 13Chaywampis paykuna onqosqa kashajtinku, noqaqa llakiy qhashqa p'achasta churakorqani. Ayunota ruwaspa llakiywan, sonqoy ukhupi Tata Diosmanta mañapullarqanipuni paykunapaj. 14Llakisqa purerqani, umphullataj, mamaymantapis llakisqa p'achayoj kayman jina, chayrí uj kawsaqeymanta, kikin wawqeymantapis llakisqa kayman jina. 15Urmajtiyrí, noqamanta tukuy asikorqanku mana rejsisqay waj runas jina, maqawarqankutaj mana samarispa. 16Ñak'arichiwarqanku, noqamanta alqochakuspa; ñawisninkuwan leqhowaspa, kirusninkuta k'arurakorqanku. 17Tata Dios, mayk'ajkamataj kay jinata qhawallankiri? Salvaway ari kay kawsayniyta, k'ata kawsayniyta, chay phiña leones jina purejkunamanta. 18Graciasta qosqayki aylluykej tantakuynin ukhupi. Ashkha runaspa ñawpaqempi yupaychasqayki. 19Qhasimanta contraypi kajkunaqa amapuni kusikuchunkuchu. Qhasimanta chejnikuwajkuna ama leqhopayawachunkuchu. 20Paykunaqa mana ujkunawan allimpi kawsakuyta mask'ankuchu; kay pachapi k'acha kawsakuyniyoj runaspa contrankupi imaymana llulleriosta parlanankupaj wakichikunku. 21Contraypi parlanku, jatunmanta asiykukuspataj, ninku: Qhawariychej imapichus payta rikunchej, nispa. 22Qan rikunki, Tata Dios, ama ch'inlla kakuychu ari. Ama noqamanta karunchakuychu, Tata Dios. 23Señor Tata Diosníy, rijch'ariy, sayarikuy justiciata ruwanawaykipaj, noqaman kutikuspa. 24Juzgaway, Señor Tata Diosníy, cheqan kayniykiman jina. Amataj noqamanta asikuchunkuchu. 25Ama sonqonkupi nichunkuchu, nitaj yuyachunkuchu: Kaytapuni munarqanchej; mana imayojta rikhurichinchej, nispa. 26P'enqaypi, k'umusqataj rikhurichunku llakiyniymanta kusikojkunaqa. P'enqaypipuni kachunku, noqamanta aswan sumaj kasqankuta yuyakojkunaqa. 27Kusikuchunku, kusiywantaj takichunku, atipasqayta rikuyta munajkunaqa. Sapa kuti nichunku: Tata Diosqa jatunchasqa kachun, kamachimpa allin kayninmanta kusikojqa, nispa. 28Simiywan parlasaj cheqan kayniykimanta, tukuy p'unchaytaj yupaychasqayki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\