SALMOS 40

1Tata Diospi tukuy sonqo suyakorqani. Paytaj kutirikamuspa, qhaparikusqayta uyariwarqa. 2Wañuy t'oqomanta orqhowarqa. T'urupi chinkaykunaymanta sinch'ita sayachiwarqa uj chhanka patapi. Chakisniytataj kallpacharqa thuruta sayanaypaj. 3Simiymanta uj mosoj takiyta llojsicherqa, Diosninchejta yupaychana takiyta. Ashkha runas chayta rikuspa, manchachikonqanku, Tata Diospitaj atienekonqanku. 4Kusikuyniyojmin Tata Diospi atienekoj runaqa, pichus wapuykachaj runapi ñawisninta mana churanchu nitaj llulleriospa qhepanta rejkunapipis, chay. 5Señor Tata Diosníy, ashkha t'ukuna imasta noqaykupaj ruwarqanki, maytataj noqaykumanta yuyarikuwayku. Ni imapis Qanwanqa ninakunchu. Sichus chaykunamanta willayman, parlaymantaj chayqa, mana tukuchiyta atiymanchu. 6Qanqa mana munankichu uywa wañuchisqa q'olachinasta, nitaj ch'aki mikhuy jaywanastapis. Mana mañankichu uywa wañuchisqa q'olachisqasta, nitaj jucharayku uywa wañuchisqa q'olachinastapis. Astawampis ninrisniyta kicharispa, uyarichiwarqanki. 7Chayrayku nerqani: Kaypi kashani, nispa, Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina: 8Diosníy, tukuy sonqo munayniykita ruwayta munani. Yachachiwasqasniykita sonqoypi waqaychani, nispa. 9Jatun tantakuypi cheqan kayniykimanta willarqani. Qan, Tata Dios, sumajta yachanki, mana ch'in kakusqayta. 10Cheqan kayniykimantaqa manapuni sonqoypi pakanichu; cheqan sonqo kasqaykimanta, salvacionniykimantawan parlarqani. Cheqa kayniykita, khuyakuyniykitawan manallataj pakarqanichu jatun tantakuypi. 11Qantaj, Tata Dios, khuyakuyniykita ama qhechuwaychu; munakuyniykiwan, cheqa kayniykiwan ima wiñaypaj waqaychaway. 12Mana yupay atina may chhika llakiykuna muyuykuwanku. Sajra ruwasqasniy taripaykuwan; niña qhawariytapis atiniñachu. Juchasneyqa chujchasniymantapis aswan ashkha kanku; kallpaypis manaña kanchu. 13Tata Dios, jamuspa libraway ari; Tata Dios, usqhayta jamuy yanapanawaykipaj. 14Wañuchiyta munawajkunaqa p'enqaypi rikhurichunku. Sajrata ruwayta munawajkunapis p'enqayta k'umuykachachisqa kachunku. 15P'enqaywan tukuchisqa kachunku noqamanta tukuy alqochakuwajkunaqa. 16Qanta mask'ajkunarí kusikuywan junt'asqa kachunku. Salvacionniykita munakojkunataj nillachunkupuni: Tata Diosqa jatunchasqa kachun, nispa. 17Noqa wajcha, llakisqataj kani; ama qonqawaychu Señor. Qanmin yanapawaj, salvawajtaj kanki. Ama suyachikuychu, Diosníy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\