SALMOS 49

1Kayta allinta uyariychej, tukuy llajtas, tukuy kay pachapi kaj runas, pisi yachayniyojkuna, yachayniyojkuna, qhapajkuna, wajchas ima. 3Noqa yachaywan parlasaj. Sonqoy ukhupi yuyasqayta yachaywan willasaj. 4Sumajta uyarisaj jatun yuyaywan nisqasta; sonqoypi pakasqa kajta arpaj waqayninwan sut'inchasaj. 5Imaraykutaj manchachikuyman kasqa, sajra p'unchaykuna jamojtin, enemigosniypa sajra ruwayninku muyuykuwajtin? 6Paykuna qhapaj kayninkupi atienekunku, ashkha kapuyninkumantataj runaykachanku. 7Chaywampis, mana pipis pagaspa wawqenta salvayta atinmanchu, nitaj Diosman pagayta atinmanchu kawsayninta salvanampajqa. 8Mana jayk'ajpis qolqe wakinmanchu runaj kawsayninta rantinapajqa, 9wiñaypaj kawsanallampajpuni, wañuyta mana rikuspa. 10Kayta yachanchej: Tukuypis uj rejllata wañunku, yachayniyojkunapis, wampuspis. Kapuyninkutaj wajkunapaj qhepakapun. 11Jallp'asninkumampis sutisninkuta churanku. Chaywampis covachasninkoqa wiñaypaj wasinku kanqa, chaypitaj wiñaypaj qhepakonqanku. 12Runaqa may jina qhapajpis, tukukuyniyojpuni. Uywa jinallataj wañupun. 13Ajina tukukunku paykunallapi atienekojkunaqa. Ajinapi tukukunku paykunallamanta runaykachajkunaqa. 14Chay runasta, wañoyqa michejpis kanman jina ukhu pachaman pusan, ovejaspis kankuman jinata. Sut'iyamojtintaj, cheqan runasqa paykunata kamachenqanku. Sajra runaspa allin kayninkoqa tukukaponqa, ukhu pachataj wasinku kaponqa. 15Noqatarí Diosqa ukhu pachaj atiyninmanta librawanqa, imaraykuchus Payqa pusakapuwanqa. 16Pipis qhapajyajtenqa, ama qan uj jinayaychu, aswan k'achituman wasinta tukuchejtimpis. 17Wañuspaqa, mana imatapis apanqachu, nitaj k'acha kapuynimpis ukhu pachaman qhepanta renqachu. 18Kawsashaspa kusisqapis kachun, qhapaj kasqanrayku runas may k'achata parlajtinkupis, 19uj p'unchay payman wañuy chayamonqa, manañataj kawsay k'anchayta ujtawan rikonqachu. 20Runaqa allimpaj qhawasqa kashaspapis mana yuyayniyoj kanman chayqa, wañoj uywallaman rijch'akun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\