SALMOS 50

1May Atiyniyoj Señor Tata Diosqa parlan. Inti llojsimuynej cheqamanta inti yaykuynej cheqakama tukuy kay pachapi tiyakojkunata wajyan. 2May sumaj k'achitu Sión llajtamantapacha Diosqa lliphipishan. 3Diosninchejqa mana ch'inllamantachu jamushan. Ñawpaqenta sinch'i q'olaj nina jamushan, muyuynintataj sinch'i para jamushan. 4Janaj pachamantapacha Diosqa cielotawan, jallp'atawan wajyan, ayllunta juzgashajta rikunankupaj. 5Dios nin: Noqapaj t'aqasqa santo kajkunata tantaychej pikunachus uywa wañuchisqa jaywanaswan tratota ruwajkunata, nispa. 6Cielorí willan Diospa cheqan kayninta, imaraykuchus Diosqa juezmin. 7Israel ayllúy, uyariway. Tukuy imata contraykita sut'ita parlasaj. Noqamin Dios kani, Diosniykitaj. 8Mana uywa wañuchisqata jaywawasqaykimantachu k'amiyki. Uywastaqa jaywashallawankipuni, altar patapi q'olachispa. 9Mana wakasniykimanta torillostachu mañakuyki nitaj tropaykimanta chivostachu. 10Tukuy k'ita animalesqa Noqaypata, jinallataj orqospi animalespis. 11Orqospi kaj p'isqospis Noqaypata, tukuy pampapi kawsakoj animalespis Noqajllatataj. 12Yarqhawanmanchus chayqa, mana willaykimanchu, imaraykuchus tukuy kay pachaqa Noqajta, tukuy imantin. 13Noqaqa toro aychata mikhunichu? Chayrí chivo yawarta ujyanichu? 14Diosman jayway agradecekuy jaywanasta, jinallataj imatachus Diosman juraspa nisqaykita junt'ay. 15Llakiy p'unchaypi wajyakuway; Noqa librasqayki, qantaj jatunchawanki. 16Sajra runatarí Dios nin: Imaraykutaj qan kamachisqasniymanta parlanayki tiyanri? Imaraykutaj trato ruwasqaypa sutintapis oqharinki? 17K'amisqayta qanqa mana jap'ikunkichu, nitaj parlasqaymantapis dakunkichu. 18Suwataqa ojllaykunaykipaj jina qhawanki, khuchi runawantaj kawsakullanki. 19Sajrata parlanaykipaj, llullakunaykipajwan simiykita kicharinki. 20Mana kajmanta wawqeykita ch'ataykunki; mamaykimanta kaj wawqeykiwan churanakunki. 21Tukuy chayta qan ruwarqanki, Noqataj ch'inlla karqani. Yuyarqanki Noqaqa qan jina kasqayta. Kunanrí Noqa uyanchasqayki, cuentatataj mañasqayki. 22Kunanqa, reparakuychej, Diosta qonqapojkuna. Pajtataj Noqa qankunata t'isayta qallariykichejman, chantaqa ni pipis librayta atishasunkichejmanchu. 23Pichus agradecekuwajqa Noqata jatunchawan, ñanniymanta mana t'aqakojmantaj Noqa salvacionniyta rikuchisaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\