SALMOS 55

1Diosníy, mañakususqayta uyariway, amataj mana uyarejqa tukuychu. 2Uyarillaway, mañakususqayta uyarillaway. Llakiyniypi qhaparikamuyki. 3Enemigosniypa parlasqanku, sajra runaspa qhaparisqanku ima kharkatichiwanku. Anchatapuni ñak'arichiwanku. Manchay phiñasqa qhatiykachawanku. 4Sonqoyqa ukhuypi phawarin; wañuymanta manchachikuy jamurpariwan. 5Anchatapuni manchachikuni, kharkatishanitaj. 6Chantá nerqani: Munayman paloma jina lijrasniyoj kayta. Chaypachaqa phawayman, samariytataj atiyman. 7May karuman phawaspa ripuyman, ch'in pampaspitaj tiyakampuyman. 8Usqhayllata pakakoj riyman sinch'i wayra paramanta, muyoj wayramantapis, nispa. 9Paykunata chinkachiy, Señorníy, parlayninkuta pejtuy, imaraykuchus maqanakuta, chejninakuyllata llajtapi rikuni. 10Tuta p'unchay llajtata muyuykachanku. Chaypi tiyan sajra kay, wañuchinaku, millay kawsay ima. 11Llajta ukhupeqa maqanakuylla tiyan; callesnimpipis ch'awkiyaywan, ch'atanakuywan ima junt'a kashan. 12Mana enemigoychu toreyawan; chaytaqa pacienciakuyta atiyman. Nitaj chejnikuwajchu contraypi oqharikunchu; paymantaqa pakakuyta atiyman. 13Qanqa noqawan purej karqanki, aswan sumaj kawsaqey, 14piwanchus Diospa wasimpi tantakoj kani k'achata parlarikunanchejpaj, chay. Runa ukhupitaj qanwan puriykachakoj kani. 15Wañoyqa ujllata enemigosniyta jap'ichun. Kawsashaj ukhu pachaman yaykuchunku, imaraykuchus sajra kaj sonqonkupi kashan. 16Noqarí Diosta qhaparikusaj, Tata Diostaj salvawanqa. 17Waqaspa, Diosman willakusaj sut'iyayta, chawpi p'unchayta, ch'isiyayta ima, Paytaj willakusqayta uyarenqa. 18Wañuchinaku ch'ajwapi maqanakushajtiy, Payqa librawanqa. Wañuymanta kawsayniyta salvanqa, ashkhapis contrariosniy kajtinku. 19Wiñaymantapacha kamachej Diosqa uyariwanqa, paykunatataj k'umuykachachenqa, juchasninkumanta mana kutirikusqankurayku, nitaj Diosta manchachikusqankurayku. 20Kawsaqesninkoj contranta makinkuta oqharinku. Allinta kawsakusun, nisqankuta p'akinku. 21Parlasqankoqa manteca jina llamp'u, sonqonkupi yuyasqankutajrí maqanakulla. Parlayninkoqa aceitemanta aswan llusk'a. Chaywampis, chay parlasqasninkoqa filochasqa espada jina. 22Llakiyniykita Tata Diosman saqey. Payqa sinch'ita sayachisonqa. Payqa cheqan runata ni jayk'aj urmajta saqenqachu. 23Chaywampis, Qan Diosníy, paykunata ukhu pachaman chinkaykuchinki. Runa wañuchiswan, llullaswanqa kawsanankumantaqa mana khuskan kawsaytapis kawsanqankuchu. Noqarí Qanllapi atienekuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\