SALMOS 60

1Qan, Diosniyku, phiñakuyniykipi saqerpariwarqayku, t'ustirpariwarqaykutaj. Kunanqa kallpaykuta kutichipuwayku ari. 2Qanqa jallp'ata kharkatichispa lajracherqanki. Kunanqa, chay lajrasqasta wisq'aray ari, imaraykuchus salliykukoj jinaña kashan. 3Aylluykita sinch'ita llakicherqanki; umata muyuchej vinota jina ujyachiwarqayku. 4Qanta manchachikojkunamanrí atipana wiphalata qorqanki cheqa kayrayku oqharisqa kanampaj. 5Munakusqasniyki librasqa kanaykupaj atiyniykiwan salvawayku, mañakusqaykuta uyarispa. 6Diosninchejqa santo kaynimpi nin: Sichem nisqa cheqata kusiywan rak'irasaj, jinallatataj Sucot Valletapis. 7Galaadwan Manaseswan Noqajta kanku. Efraínqa umayta jark'aj monteray, Judataj kamachinay tojnu. 8Moabqa mayllakunay ch'illami. Edom pataman juk'utayta wijch'usaj. Filisteosta atipasqaymanta qhaparisaj. 9Pitaj sumaj perqasqa llajtaman pusawanqa? Pitaj Edomkama pusawanqari? 10Qanqa, Diosníy, qhesachawayku, manañataj soldadosniykuwan llojsinkichu. 11Enemigosniykoj contranta yanapawayku ari, imaraykuchus runaspa yanapayninkoqa qhasi manakajlla. 12Diospa yanapayninwan jatuchaj imasta ruwasun. Payqa enemigosninchejta t'uruta jina saronqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\