SALMOS 66

1Diosman kusisqa takirikuychej, kay pachapi tukuy tiyakojkuna. 2Paypa jatun sutinman takirikuychej. Yupaychaspa k'achituta takirikuychej. 3Diosman niychej: Ruwasqasniykeqa may sumajpuni. Jatun atiyniykirayku enemigosniykeqa ñawpaqeykipi mancharisqa k'umuykonqanku. 4Kay pachapi tukuy kajkunaqa Qanta yupaychasonqanku, sutiykimantaj takenqanku, jatunchasuspa. 5Jamuychej Diospa ruwasqasninta qhawanaykichejpaj, runasrayku chay jina sumaj ruwasqasninta. 6Jatun qochata ch'aki jallp'aman tukucherqa. Ñawpa tatasninchej jatun mayuta chakipi chimparqanku. Chayrayku Diospi kusikunachej. 7Atiyninwan Diosqa wiñaypaj kamachin. Ñawisnenqa llajtasta allinta qhawan; Diosta mana kasojkuna ama contrampi oqharikuchunkuchu. 8Tukuy naciones, Diosninchejta yupaychaychej. Uyarichiychej yupaychana takiykunata, 9kawsachiwasqanchejrayku, mana urmajta saqewasqanchejraykutaj. 10Diosniyku, Qan pruebaman churawarqayku. Qolqe metalta jina ch'uwachawarqayku. 11Ch'ipapi urmachiwarqayku, uj jatun llakiytataj q'epirichiwarqayku. 12Runasta kunkaykuman khapaykojta saqerqanki. Nina chawpita purerqayku, yaku chawpitataj, chaymantataj samarichiwarqayku. 13Wasiykiman yaykuspa, uywa wañuchisqasta ñawpaqeykipi q'olachisaj. Ajinata junt'asaj imatachus ruwanayta nisusqayta, 14mayqenkunatachus jatun llakiypi kashaspa parlarqani, chayta. 15Wira uywasta ñak'aspa, altarniykipi q'olachisaj. Jaywasqayki torosta, chivosta, corderosta ima. 16Diosta manchachikojkuna, tukuy jamuychej. Uyariychej, noqataj willasqaykichej imatachus noqarayku Pay ruwasqanta. 17Simiywan Payta wajyakorqani, qalluywantaj Payta jatuncharqani. 18Sichus sonqoypi sajrata waqaychayman karqa chayqa, Tata Dios manapuni uyariwanmanchu karqa. 19Paytajrí uyariwan, tukuy mañakusqasniyta qonawampaj. 20Diosqa yupaychasqa kachun. Mañakusqayta mana qhesachanchu, nitaj saqenchu munakuwaytapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\