SALMOS 69

1Diosníy, salvaway, imaraykuchus llakiypi yaku ukhupi jina jeq'eqashaniña. 2Chinkaykushani t'uru ukhuman. Mana mayman chakisniyta churakuyta atinichu sayanaypaj jina. Ukhu yakuman chayaykuni, yakutaj apawan. 3Chhikata qhaparisqaypi sayk'uniña, kunkaytaj ch'akaña. Chhikata Diosniyta suyasqaymanta ñawisniy k'arashan. 4Umaypi chujchasniymantapis aswan ashkha kanku qhasillamanta chejnikuwajkunaqa. Yanqhallamanta chejnikuwaj runasqa aswan atiyniyojman tukunku. Mañawankutaj mana suwasqayta kutichipunayta. 5Diosníy, Qanqa yachanki wampu jina ruwasqayta. Qanmanta mana juchasniyta pakaykuyta atiymanchu. 6Diosníy, Tukuy Atiyniyoj Dios, Qampi suyakojkunaqa ama p'enqaypi rikhurichunkuchu noqarayku. Israelpa Diosnin, amapuni noqaraykoqa q'enaqakuchunkuchu tukuy sonqo Qanta mask'ajkunaqa. 7Qanrayku imaymanasta nichikuspa, ch'inllamanta kakuni. P'enqaywan mana yachanichu maymanchus uyayta churanayta. 8Wawqesniypajqa forastero runa jina kani. Mamaypa churisnimpaj mana rejsisqa kani. 9Wasiykita sinch'ita munakusqayrayku tukukushaniña; noqaj patayman urmamuwan Qanta qhesachajkunaj alqochakuyninku. 10Waqajtiy, ayunota ruwajtiypis, alqochakuwanku. 11Llakiy p'achata churakuspapis, tukuypa asipayanan kani. 12Punkupi tiyajkunaj rimakunanku kani, machasqaspa takipayanankutaj. 13Noqarí Tata Dios, Qanmanta mañakorqayki maychus tiempompi. Mayta munakuwasqaykirayku uyariway cheqa salvacionniykiwan. 14Ama t'urupi chinkaykojta saqewaychu. Chejnikuwajkunamanta libraway, ukhu yakusmantapis salvaway. 15Ama saqeychu sinch'i purej yakus apanawanta. Ama munaychu muyoj yaku ukhuman chinkaykuchispa oqoykunawanta. 16Tata Dios, uyarillaway may k'acha munakuyniyoj kasqaykiman jina, may k'acha sonqoyoj kasqaykiraykutaj qhawarillaway ari. 17Ama qhesachaychu kay kamachiykita, ari. Kay jina phutiypi kashani; usqhayllata uyariway. 18Qayllaykamuy noqaman, salvawaytaj. Enemigosniymanta libraway. 19Qan yachanki imaynatachus toreyawasqankuta, p'enqaypi rikhurisqayta, uyayta ni mayman churayta atisqaytawan. Qan rejsinki pikunachus enemigosniy kasqankuta. 20Chejnikuwaspa, alqochakuwasqankumanta sonqoy p'akisqa kashan. Mana kallpayoj, uj jinayasqa kashani. Qhasillata mask'arqani sonqochawajta, noqamanta khuyakojta ima, manataj tarerqanichu. 21Mikhunayman jayaq'eta churaykunku, ch'akiwajtintaj, vinagreta ujyachiwanku. 22Kawsaqesninkuwan khuska sumajta mikhunankoqa tojllaman tukuchun paykunapaj. Allinyakuy mikhunankutaj misk'anankuman tukuchun. 23Ñawisninkuta chharpuyachiy ama rikunankupaj. Chakisninkutaj kharkatispa, thalakuchun. 24Phiñakuyniykita patankuman urmachiy, k'ajaj phiñakuyniykitaj paykunata taripachun. 25Maypichus tiyakunanku ch'inyachisqa kachun. Toldosninkupis ch'impacha kachun. 26Pitachus llakichisqaykita astawan qhatiykachanku. Pitachus nanachisqaykimantapis astawan alqochakunku. 27Qan kutichiy sajramanta sajrallatataj. Khuyakuyniykita ama taripachunkuchu. 28Kawsay libromanta chinkachiy. Ama sutisninkuta cheqan runaspatawan khuskata qhelqaykuychu. 29Noqaqa onqosqa, llakisqataj kani. Oqhariway, Diosníy, salvawaytaj. 30Takirikuspa, Diospa sutinta yupaychasaj. Tukuy sonqo agradecekuspa, Payta jatunchasaj. 31Chaywan Tata Diosqa aswan sonqo junt'asqa kanqa, uj toro ñak'asqata, chayrí wajra p'utu torillota altarpi q'olachinamanta nisqaqa. 32Chayta rikuspa, ñak'arichisqa kajkuna kusikonqanku, Diosta mask'ajkunaj sonqonkutaj kusiywan qhallallarenqa. 33Tata Diosqa wajchasta uyarin, manataj qhesachanchu presochasqa runasta. 34Tata Diosta jatunchachunku cieloqa, kay pacha, mama qocha ima, tukuy chaykunapi kawsajkunapis. 35Diosqa Sionta salvanqa, watejmantataj Judapi llajtasta sayachenqa. 36Chaypitaj tiyakonqanku, dueñochakaponqankutaj. Kamachisnimpa wawasninkutaj herenciankupaj llajtata jap'enqanku. Tata Diospa sutinta munakojkunapis chaypi tiyakonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\