SALMOS 71

1Tata Dios, Qampi pakakuni. Amapuni p'enqachisqa kasajchu. 2Jark'akuway, librawaytaj; Qan cheqan kasqaykirayku uyarillaway, salvawaytaj. 3Qanqa pakakunay chhanka kay, chayman sapa kuti pakakoj rinaypaj. Qampuni kamachiy salvakunayta, imaraykuchus Qan kanki perqaswan sumaj jark'achasqa wasiy, pakakunay chhankataj. 4Diosníy, sajra runaj makinmanta kacharichiway, runa wañuchejpa makinmanta, jinallataj rumi sonqo runamantapis. 5Wayna kasqaymantapacha Qanmin suyakunay, atienekunaytaj kanki, Señor Tata Dios. 6Nacekusqaymantapacha Qampeqa atienekojña kani. Mamaypa wijsanmanta Qanmin paqarichiwarqanki, chayrayku noqa wiñaypaj jatunchasqayki. 7Ashkha runaj t'ukunan kani, Qantajrí pakakunay kanki. 8P'unchay junt'a simiypi kashan jatun kayniykimanta takiykuna. 9Ama qhesachawaychu, allin machituña kajtiy. Manaña kallpayoj kajtiypis, ama saqerpariwaychu. 10Enemigosniy wañuchiwayta munanku; paykunapura parlanakuspa, contraypi wakichikunku. 11Ninku: Qhatiykachaspa, payta jap'iychej, imaraykuchus Dios payta saqerparin, manataj pipis payta salvajqa kanchu, nispa. 12Ama noqamanta karunchakuychu Diosníy, usqhayta jamuy yanapariwaj. 13P'enqaypi rikhurichunku kawsayniypa enemigosnin. P'enqaypipuni rikhurichunku mana allin kayniyta munajkunaqa. 14Noqarí, suyallasqaykipuni; astawan astawan jatunchasqayki. 15P'unchay junt'a kay simiywan willasaj Qan salvawasqaykimanta, cheqan kayniykimantawan, chay imas may jatun kasqanta entiendeshaspapis. 16Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosníy, willarasaj Qan jatuchaj imasta ruwasqaykimanta. Willarasaj Qanlla cheqan kasqaykita. 17Diosníy, Qan yachachiwarqanki wayna kasqaymantapacha. Kunankamapis willashallanipuni jatuchaj imasta ruwasqaykimanta. 18Allin machituña yuraj umaña kashajtiypis, amapuni saqerpariwaychu, Tata Dios, jatun atiyniykimanta kunan runa mitasman, qhepa runa mitasmampis willanaykama. 19Cheqan kayniykeqa, Diosníy, cielokama chayan, jatuchaj imasta ruwasqaykirayku. Qan jinaqa mana pipis kanchu. 20Ashkha llakiykunata, mana allin kajtawan rikuchiwanki chaypis, watejmanta kawsachillawankitaj. Jallp'a ukhumantapachapis ujtawan aysarqowanki. 21Aswan allimpaj qhawasqa kayman churawanki, watejmantataj sonqochawanki. 22Diosníy, Israelpa Santo Kajnin, Qanta jatunchaspa noqa takirikusaj mana saqerparikoj kasqaykimanta arpaj waqayninwan, liraj waqaynimpiwan. 23Takipususpa, simiy kusikonqa, jinallataj salvasqayki almaypis. 24P'unchay junt'a simiypis willanqapuni cheqan kasqaykimanta, imaraykuchus noqapaj sajrata munajkunaqa p'enqaypi rikhurichisqa kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\