SALMOS 74

1Diosníy, imaraykutaj wiñaypaj qhesachawaykuri? Imaraykutaj phiñakuyniyki k'ajarin tropaykimanta ovejasniykipajri? 2Yuyarikuy aylluykimanta, mayqentachus ñawpajmantapacha rantikorqanki, mayqentachus Qan kacharicherqanki herencia aylluykiman tukuchinaykipaj, chaykunamanta. Maypichus tiyakorqanki, chay Sión Orqomanta yuyarikuy. 3Jamuy ari, qhawanki wiñaypaj thuñisqa raqaykunata, santo wasipi enemigoj tukuy mana allinta ruwasqanta. 4Enemigosniykeqa santo wasiykipi atipasqankuta takinku, wiphalankutataj señalta jina churaykunku. 5K'iski sach'as chawpipi llant'a ch'ejtajman rijch'akunku. 6Hachawan wajtaspa, martillowan ima p'akerqanku k'ullumanta ruwasqa k'achanchanasta. 7Santo wasiykitataj ninawan ruphaykucherqanku cimientosninkama. Kikin wasiykej honranta t'akarqanku. 8Sonqonkupi nerqanku: Chinkasqata paykunata chinkarparichinachej, nispa. Llajtantimpi ruphaykucherqanku maypichus tantakuspa Qanta yupaychasoj kayku, chay wasista. 9Manaña señalesta rikuykuchu; profetaspis manaña kankuchu. Manaña yachaykuchu mashkha unaytawanchus kay jinallapuni kananta. 10Diosníy, mayk'ajkamataj enemigos toreyawasqaykuri? Mayk'ajkamataj sajrata Qanmanta parlanqankuri? 11Imaraykutaj atiyniyoj makiykita pakaykunkiri? Ojllayniykimanta makiykita orqhokuspa, paykunata chinkarparichiy. 12Chaywampis unaymantapachaña Qan Reyniy kanki. Qanmin salvacionta kay pachapi wakichinki. 13Qan atiyniykiwan mama qochata t'aqarqanki. Chay mama qochapi jatuchaj yaku khuruspa umankuta p'akerqanki. 14Leviatán nisqa jatun sierpej umasninta ñat'orqanki, aychantataj qaraykorqanki ch'in pampapi kaj k'ita animalesman. 15Juturi yakusta Qan rikhuricherqanki, mayusta ima. Ni jayk'aj ch'akej jatun mayusta Qan ch'akicherqanki. 16Qampata p'unchaypis, tutapis. Qanqa churarqanki killata, intitapis. 17Qan kay pachaman lindesninta churanki. Qan chiri tiempota churarqanki, q'oñi tiempotapis. 18Yuyarikuy, Tata Dios, enemigoqa qhasimanta phiñachisusqanmanta, wampu runastaj Qanmanta sajrata parlasqankumanta. 19Ama ari chay jinatapuni llakisqa wawasniykita qonqawaykuchu. Jurk'utas jina kayku, mana kallpayoj. Ama k'ita animalesman qaraykuwaykuchu. 20Yuyarikuy tratoykimanta, imaraykuchus maqanakuyta munaj runas kay jallp'api junt'a kashanku. 21Ama saqeychu ñak'arichisqa runa p'enqayta ayqekunanta. Wajchas, llamp'u sonqoyojkunapis sutiykita yupaychachunku. 22Sayarikuy Diosníy, Qampata kajta jark'akuy. Yuyarikuy imaynatachus wampu runa contraykita sapa p'unchay rimasqanta. 23Ama qonqaychu enemigosniykej qhaparisqankuta. Contraykipi oqharikojkunaj ch'ajwasqankuta uyarishallankipuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\