SALMOS 80

1Israelpa Michejnin, pichus José aylluta ovejasta jina pusaykachaj, uyariwayku. Querubinespa chawpinkupi kashanki, chaymanta k'anchaykamuy. 2Atiyniykiwan rijch'ariy Efraínpa, Benjaminpa, Manasespa ñawpaqempi ima; atiyniykiwan jamuspa, salvawayku. 3Diosniyku, ñawpa kasqaykuman kutirichiwayku. Allin ñawiwan qhawawayku, salvasqa kanaykupaj. 4Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Dios, mayk'ajkamataj phiñasqa kanki aylluykej mañakusqanmantari? 5Qanqa waqayniykuta mikhuchiwayku, jik'un jik'unta waqasqaykutataj ashkhata ujyachiwayku. 6Qayllaykupi kajkunaj kusipayananta ruwawayku, enemigosniykutaj noqaykumanta asikunku. 7Tukuy Atiyniyoj Diosniyku, ñawpa kasqaykuman kutirichiwayku. Allin ñawiwan qhawawayku, salvasqa kanaykupaj. 8Egiptomanta uva sach'ata orqhomorqanki. Chantá Qanta mana rejsisoj nacionesta uj cheqamanta wijch'uspa, chayman chay uva sach'ata plantaykorqanki. 9Jallp'ata wakicherqanki, chay uva sach'ataj saphichakuspa, tukuy suyuntinman junt'aykorqa. 10Orqosta llanthunwan qhataykorqa. Aswan jatun cedro sach'astapis p'ampaykorqa. 11Jatun Qochakama ramasnin chayarqa, ijiynintaj Éufrates Mayukama. 12Imaraykutaj chantá jark'achasninta urmacherqanki, ñan purejkuna poqoyninta p'itinankupajri? 13Monte khuchis, k'ita animales ima oqokapunku uva sach'aykita. 14Atiyniyoj Dios, kutirimullay ari, janaj pachamantapacha qhawarimullayña. Sonqoykita nanachikuspa, waturikullayña kay uva sach'aykita, 15Qan kikiyki plantasqaykita, ijimojkunata sumajta wiñachisqaykita. 16Uva sach'aykeqa k'utusqa kashan, ruphachisqataj; k'amisqallaykiwan aylluykeqa chinkachisqa kanku. 17Yanapariy ajllasqayki runata, Qampa kallpachasqayki runaj churinta. 18Manaña jayk'ajpis Qanmanta karunchakusqaykuchu. Kawsayta qowayku, noqaykutaj sutiykita oqharisqayku Diosniykupaj rejsikapuspa. 19Tukuy Atiyniyoj Señorniyku Tata Dios, ñawpa kasqaykuman kutirichiwayku. Allin ñawiwan qhawawayku, salvasqa kanaykupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\