SALMOS 90

1Tata Dios, Qanmin pakakunayku kanki tukuy tiempopi. 2Manaraj orqos ruwasqa kashajtin, nitaj kay pacha, cielopis kashajtin, wiñaymanta wiñaykama Qan Dios kanki. 3Qanqa runata jallp'aman tukuchinki: Runas, jallp'aman tukuychej, nispa. 4Cheqamanta waranqa watas Qampajqa qayna p'unchaypis kanman jinalla, ch'isipi pisi horas jinalla. 5Mosqoypi jinalla runasta apakapunki; paykunaqa sut'iyayta wiñaj qhora jinalla kanku. 6Tutamanta p'utuspa t'ikaj qhora jinalla kanku, ch'isiyaytataj qawirparispa ch'akipun, jinalla. 7Cheqamanta phiñakuyniykeqa tukuchiwayku, pawisqata saqewayku. 8Sajra kayniykoqa Qampa ñawpaqeykipi kashan. Pakaypi juchallikusqaykutapis sut'iman orqhonki. 9Cheqamanta kawsayniykoqa phiñakuyniykirayku tukukapun, watasniykoqa samay jinalla chinkapun. 10Qanchis chunka watasllata kawsayku, aswan kallpayojkunataj pusaj chunkata. Chay jina kawsayniyoj kayqa llakiyllata, ñak'ariyllata apamun. Sapa wata imata jina ripun noqayku jinallataj. 11Pitaj rejsin phiñakuyniykej atiyninta? Pitaj yachan phiñakuyniyki may chhikanchus kasqantari? 12Yachachiwayku watasniykuta allinta yupayta, yuyayniyoj kanaykupaj. 13Tata Dios, noqaykuman kutirimpuy. Mashkha unaytataj suyachikuwasqaykuri? Kay kamachisniykimanta khuyakuy. 14Tutamanta munakuyniykiwan sajsachiwayku, noqaykutaj kusisqa takisqayku tukuy kawsayniykupi. 15Chhika kusikuy watasta qowayku, chhika llakiy watasta kawsakusqaykuman jina. 16Kamachisniykiman ruwasqaykita rikuchiy, jatun kayniykitataj wawasniykuman rejsichiy. 17Señorninchej Tata Diosqa allin ñawiwan noqanchejta qhawachun. Tata Dios, makisniykoj ruwasqasninta sayachipuwayku ari; makisniykoj ruwasqasninta sayachipuwaykupuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\