SALMOS 94

1Señor Tata Dios, vengakoj Dios kasqaykita rejsichikuy. 2Runaykachajkunaj contrankupi oqharikuy, ruwasqankuman jinataj kutichiy. Qanmin kay pachajpa cheqan jueznin kanki. 3Jayk'ajkamataj Tata Dios, jayk'ajkamataj sajra runas kusikonqankuri? 4Chay sajrata ruwajkunaqa wapu wapus puriykachanku; umata oqharispa, jatunmanta parlaykachanku. 5Tata Dios, aylluykita sarunku, wawasniykitataj k'umuykachachinku. 6Viudasta, forasterostawan wañurachinku, jinallataj wajcha wawastapis. 7Paykunaqa ninku: Tata Diosqa mana rikunchu; Jacobpa Diosnin mana reparanchu, nispa. 8Unanchaychej, wampu runas, jayk'ajkamataj yuyayniykichejman mana kutirinkichejchuri? 9Manachu ninrista ruwajqa uyarinman? Manachu ñawista ruwajqa rikunman? 10Tukuy runasta castigajqa manachu k'aminman? Runaman tukuy imata yachachejqa manachu yachanman? 11Tata Diosqa yachan runaj yuyaynenqa qhasi manakajlla kasqanta. 12Tata Dios, kusikuyniyojmin k'amisqaykiwan cheqan ñanman churasqayki runaqa, pimanchus kamachisqaykita yachachinki, chay runaqa. 13Sajra p'unchaykuna chayamojtin, Qanqa payta samarichinki. Chaykamataj sajra runapajqa aya p'ampana allakushan. 14Tata Diosqa ayllunta mana saqerparenqachu, nitaj wawasnintapis qonqanqachu. 15Justiciaqa watejmanta cheqan kanqa, cheqan sonqoyoj runataj chayman jina kawsanqa. 16Pitaj sayarimuspa jark'akuwanqa chay sajrata ruwaj runasmantari? 17Manachus Tata Dios yanapawanman karqa chayqa, wañusqaspa ch'in tiyakunankupiña kayman karqa. 18Tata Dios, noqa nerqani: Chakisniy llust'ashan, nispa, chaypachataj Qampa munakuyniyki yanapawarqa. 19Sonqoy ukhupi ashkha llakiyniyoj kashajtiy, sonqochawasqaykeqa almayta kusicherqa. 20Qanqa mana sajra juezkunaj masinchu kanki, mayqenkunachus leypa contrampi sajrata ruwanku, chaykunajta. 21Cheqan runaj contrampi tantaykukunku, mana juchayoj runata juchachaspa wañuchinankupaj. 22Tata Diostajrí noqaj pakakunay; Diosniymin pakawaj chhankaqa. 23Tata Diosqa sajra ruwajkunata kikin ruwasqallankuwantaj chinkachenqa. Señorninchej Tata Diosqa paykunata chinkarparichenqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\