APOCALIPSIS 10

1Uj atiyniyoj angelta janaj pachamanta urayk'amojta rikorqani phuyuwan muyurisqata. Uj k'uychi uman patapi karqa, uyantaj inti jina lliphipej, chakisnintaj nina sayantas jina karqa. 2Makimpitaj k'uyuna libritota kicharisqata jap'isharqa. Paña chakinta mama qocha pataman churarqa, lloq'e chakintataj jallp'a pataman. 3Chantá sinch'ita qhaparerqa, leompis qhaparishanman jina. Qhaparejtintaj, qanchis qhon qhonkuna uyarikorqa. 4Chay qanchis qhon qhonkuna sonajtinkama, qhelqajña wakisharqani; jinallapi janaj pachamanta uyarerqani nimuwajta: Imatachus chay qanchis qhon qhonkuna nimunku, chayta sellay, amataj chaykunataqa qhelqaychu, nispa. 5Chantá mama qocha patapi, jallp'a patapiwan sayashajta rikusqay, chay angelqa paña makinta janaj pachaman oqharerqa. 6Jurarqataj wiñay wiñaypaj Kawsajrayku, pichus cielota ruwarqa, chaypi imaschus kajkunatawan, jallp'atapis, chaypi imaschus kajkunatawan, mama qochatapis, chaypi imaschus kajkunatawan, chaypa sutinrayku juraspa, nerqa: Tiempo manaña kanqachu. 7Maypachachus qanchis kaj angelqa cornetata waqachiyta qallarenqa chaypachaqa, Diospa pakasqa munaynin junt'akonqa, imaynatachus Pay willarqa kamachisnin profetasman, chayman jina. 8Janaj pachamanta chay parlamojqa uj kutitawan niwarqa: Mama qocha patapi, jallp'a patapi ima ángel sayasqa kashan, chay angelman rispa, makinmanta jap'iy chay kicharisqa libritota, nispa. 9Chay angelmantaj rerqani chay libritota qonawampaj. Paytaj niwarqa: Jap'iy, mikhuykuytaj. Wijsaykita k'arkuykusonqa, simiykipitaj misk'i kanqa, abeja misk'i jina, nispa. 10Chantá chay libritota angelpa makinmanta jap'ispa mikhuykorqani, simiypitaj misk'i karqa, abeja misk'i jina; mikhuykojtiytajrí, wijsayta k'arkuykucherqa. 11Chay angelqa nillawarqataj: Ujtawan ashkha llajtasman, runasman, tukuy laya parlayniyojkunaman, reyesman ima sut'inchanaykipuni tiyan, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\