APOCALIPSIS 11

1Chantá uj soqosota varaman rijch'akojta jaywawaspa, niwarqa: Sayarispa chay varawan midiy Diospa templonta, altarta, chaypi yupaychajkunatawan. 2Temploj jawampi kaj patiotaqa saqellay. Ama midinkichu, imaraykuchus mana judío kajkunaman qosqa kashan, pikunachus Diospa ajllasqan llajtata tawa chunka iskayniyoj killata saronqanku, chaykunaman. 3Noqataj iskay testigosta kachamusaj, qhashqa p'achawan p'achallisqasta. Paykunaqa waranqa iskay pachaj sojta chunkayoj p'unchaykunata sut'inchanqanku. 4Chay testigosqa iskay olivo sach'as, iskay k'anchachinastaj kanku, kay pachaj Señornimpa ñawpaqempi sayasqa kashanku, chaykuna. 5Sichus pipis paykunata imanayta munanqa chayqa, paykunaj siminkumanta nina llojsimun rupharanampaj, pitajchus paykunata sajrata ruwayta munarqa, chay runaqa ajinata wañuchisqa kanan tiyan. 6Kaykunaqa atiyniyoj kanku cielota wisq'anankupaj ama paramunampaj, paykuna sut'inchayta tukunankukama. Atiyniyojllataj kanku yakusta kamachispa, yawarman tukuchinankupaj, kay pachapi kajkunatapis tukuy imawan ñak'arichinankupaj mashkha kutitachá munasqankuta. 7Chantá testigos jina willayta tukojtinkuña, ukhu pachamanta wicharimoj chay millay animalqa paykunawan maqanakoj wakiykuspa, paykunata atipaykonqa, wañurachenqataj. 8Ayasninkutaj jatun llajtaj plazampi wijch'usqa kanqanku, maypichus Señorninku chakatasqa karqa, chaypi. Chay llajtaqa ninakun Sodomawan, Egiptowan ima. 9Jinapi llajtasmanta, ayllusmanta, tukuy laya parlayniyojkunamanta, tukuy nacionesmanta kajkunaqa kinsa p'unchay khuskanniyojta paykunaj ayasninkuta qhawanqanku, manataj p'ampasqa kanankuta saqenqankuchu. 10Kay pachapi tiyakojkunataj chay testigos wañuchisqa kasqankumanta paykunapura jaywanarikonqanku tukuy imasta, imaraykuchus chay iskay testigosqa paykunata mayta ñak'aricherqanku. 11Kinsa p'unchay khuskanniyoj qhepatatajrí, Diospa kachamusqan kawsay samay paykunaman yaykonqa, sayarenqankutaj. Paykunata rikojkunataj anchatapuni mancharenqanku. 12Chantá chay testigosqa janaj pachamanta sinch'ita parlamojta uyarenqanku nejta: Kayman wicharimuychej, nispa. Janaj pachamantaj wicharenqanku phuyupi, enemigosninku rikushajtinku. 13Chay ratotaj manchay jallp'a ikhakuy kanqa, llajta chunkaman t'aqasqamanta ujnin kaj t'aqataj thuñiykukonqa. Jallp'aj ikhakuynimpi qanchis waranqa runas wañuranqanku, chay kawsashaj qhepakojkunataj manchariywan janaj pachapi kashaj Diosta jatunchanqanku. 14Ajinamanta iskay kaj ay nisqaqa pasan, kinsa kaj ay nisqataj jamushanña. 15Qanchis kaj angelqa cornetata waqacherqa. Chaypacha janaj pachapi sinch'i parlaykuna uyarikorqa: Kay pachapi reinosqa Señorninchejpataña kanku, Cristompatawan. Paytaj wiñay wiñaypaj kamachenqa, nispa. 16Chay iskay chunka tawayoj kuraj runasqa, pikunachus Diospa ñawpaqempi kamachina tiyanasninkupi tiyasqa kasharqanku, chaykunaqa pampakama k'umuykukuspa, Diosta yupaycharqanku. 17Nerqankutaj: Qanman graciasta qoyku, Tukuy Atiyniyoj Señor Dios. Qan kanki, karqankitaj. Atiyniykita jap'erqanki, kamachishankiñataj. 18Tukuy naciones phiñarikorqanku. Qampa phiñakuyniykipis chayamunña, wañusqasta juzganayki p'unchay. Jinallataj p'unchay chayamun kamachisniyki profetasman, ajllakusqasniykiman, sutiykita manchachikojkunaman, juch'uyman, jatunman ima t'inkata qopunaykipaj, kay pachata phirejkunatapis tukuchinaykipaj. 19Chantá Diospa templonqa janaj pachapi kicharikorqa, Diospa trato ruwasqan arcataj rikukorqa templopi. Chaypacha rikhurerqanku lliuj lliujkuna, qhapariykuna, qhon qhonkuna, jallp'a ikhakuy, manchay granizo ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\