APOCALIPSIS 13

1Mama qocha t'iyu patapi chay sierpeqa sayaykukorqa. Jinallapi rikorqani mama qochamanta uj phiña animalta wicharimushajta, chunka wajrasniyojta, qanchis umasniyojta. Wajrasnin patapi chunka pillusniyoj karqa, umasnin patapitaj Diospaj sajrata rimay sutisniyoj. 2Chay phiña animalta rikusqaytaj uj ch'ejchi leonman rijch'akorqa, chakisnintaj jukumarejta jina karqa, simintaj leonpa simin jina. Chantá sierpeqa chay phiña animalman atiyninta, kamachina tiyananta, kamachinampaj atiyniyoj kaytawan qorqa. 3Ujnin umanta rikorqani khuchusqata wañuy patapi jina. Chay khuchusqatajrí sanoyaporqa. Chayrayku kay pachapi kaj chhika runas t'ukuspa, chay phiña animalta kasorqanku. 4Sierpetataj yupaycharqanku, mayqenchus phiña animalman atiyta qorqa, chayta. Phiña animaltapis yupaychallarqankutaj: Pitaj kay phiña animal jina? Pitaj paywan maqanakuyta atenqari? nispa. 5Payman simi qosqa karqa jatunchakuy imasta, Diospaj sajrata rimaykunatawan parlanampaj. Atiypis payman qosqallataj karqa munayninta ruwanampaj kinsa wata khuskanniyojta. 6Siminta kicharispa, Diospaj sajrata rimayta qallarerqa, jinallataj Diospa sutimpaj, templompaj, janaj pachapi tiyakojkunaj contranta ima. 7Payman atiypis qosqallataj karqa Diospa ajllakusqasninwan maqanakuspa atipanampaj. Jinallataj kamachina atiy qosqa karqa tukuy ayllusta, llajtasta, waj laya parlaykunapi parlajkunata, tukuy nacionesta ima kamachinampaj. 8Kay pachapi tukuy tiyakojkunaqa payta yupaycharqanku; chaykunaj sutinkoqa mana qhelqasqachu karqa Corderoj kawsay librompeqa, pichus wañuchisqa karqa kay pachaj qallariyninmantapacha, chaypata. 9Pichus ninriyoj kajqa, uyarichun: 10Pichus presochasqa rinan kajtaqa presochasqata apanqanku, pitajchus espadawan wañuchisqa kanan kajtapis, espadawan wañuchenqanku. Kaypimá yachakun Diospa ajllakusqasnin mana sayk'uspa sayasqanku, creesqanku ima. 11Chay qhepata, waj phiña animalta jallp'amanta wicharimushajta rikorqani iskay wajrasniyojta, corderota jina, sierpe jina parlajta. 12Ñawpaj kajpa phiña animalpa atiyninwan kamacherqa paypa ñawpaqempi, nerqataj kay pachapi kaj chhika runas chay ñawpaj kaj phiña animalta yupaychanankuta, mayqempatachus chay ujnin uman wañunampaj jina khuchusqa kaspa sanoyakaporqa, chayta. 13Manchay jatuchaj t'ukuna señalesta rikucherqa; ninatapis cielomanta kay pachaman urayk'uchimorqa runaspa rikunanta. 14Ñawpaj kaj phiña animalpa ñawpaqempi jatuchaj t'ukuna señalesta rikuchinampaj atiy qosqa kasqanrayku, payqa kay pachapi tiyakojkunata ch'awkiyarqa. Payqa kamacherqa chay ñawpaj kaj phiña animalpa lantinta ruwanankuta, mayqenchus espadawan khuchusqa kaspa, sanoyakaporqa, chaypata. 15Payman atiy qosqa karqa ñawpaj kaj phiña animalpa lantinman kawsay samayta qonampaj, chay lanti parlayta atinampaj. Kamacherqataj runas chay lantinta yupaychanankuta, mana yupaychajtarí wañuchinankuta. 16Kamachillarqataj juch'uyman, jatunman, qhapajkunaman, wajchasman, mana kamachis kajkunaman, kamachisman ima, paña makisninkupi, chayrí frentesninkupi marcasqa kanankuta. 17Manataj pipis rantiyta, chayrí vendeytapis atejchu, astawanqa marcayoj kajlla, phiña animalpa sutinwan, chayrí sutimpa yupayninwan kajlla. 18Kaypi yachay tiyan: Yachayniyojqa phiña animalpa yupayninta watuchun. Kayqa runaj yupayninmin: Sojta pachaj sojta chunka sojtayoj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\