APOCALIPSIS 16

1Chantá Templomanta sinch'ita parlamojta uyarerqani, chaytaj qanchis angelesman nerqa: Rispa, jallp'a pataman jich'aykamuychej Diospa k'ajaj phiñakuyninta chay qanchis vasosmanta, nispa. 2Ñawpaj kaj angelqa rispa, copanmanta kay pachaman jich'aykamorqa. Uj sinch'i nanachej millay asnaj ch'upu onqoytaj runasman jamorqa, pikunachus phiña animalpa marcanwan karqanku, lantintapis yupaycharqanku, chaykunaman. 3Qhepan kaj angelqa mama qochaman copanmanta jich'aykorqa, mama qochataj uj wañusqaj yawarninman jina tukorqa. Chaywan mama qochapi kawsajkuna tukuynin wañorqanku. 4Qhepan kaj angelqa mayusman, yaku juturisman ima copanmanta jich'aykorqa. Chaywan chay yakuspis yawarman tukullarqankutaj. 5Chantá yakuspa angelninta uyarerqani nejta: Cheqanmin kanki Señor, pichus kanki, karqankitaj, chay Santo Kaj, imaraykuchus kay imasta cheqanta juzgarqanki. 6Kay pachapi runasqa ajllakusqasniykejpa yawarninkuta, profetaspatapis jich'arqanku. Chayrayku Qampis yawarllatataj paykunaman ujyachinki, imaraykuchus chaypaj jina kanku. 7Altartapis uyarerqani nejta: Arí, Tukuy Atiyniyoj Señor Dios, juiciosniykeqa cheqa, cheqantaj, nispa. 8Tawa kaj angelqa copanmanta intiman jich'aykorqa; chaywanqa inti aswan sinch'ita k'ajarimorqa, runasta ninawan ruphachinampaj. 9Runasqa chay sinch'i k'ajaywan rupharasqa karqanku, paykunatajrí Diospa sutimpaj sajrata rimarqanku. Qhesacharqanku pichus atiyniyoj karqa chay ñak'ariykunata kamachinampaj, chayta. Manapuni Diosman kutirikorqankuchu Payta jatunchanankupaj. 10Phishqa kaj angelqa phiña animalpa kamachina tiyananman copanmanta jich'aykorqa. Chantá reinonqa laqhayaykorqa, runastaj nanaywan qallusninkuta khanirakorqanku. 11Janaj pacha Diospaj sajrata rimarqanku chay nanayninkurayku, ch'upusninkuraykutaj; chaywampis manapuni sajra ruwasqasninkumanta Diosman kutirikorqankuchu. 12Sojta kaj angelqa Éufrates jatun mayuman copanmanta jich'aykorqa. Chantá chay mayu yakus ch'akiporqa, inti llojsimuynejmanta reyespaj uj ñan wakichisqa kanampaj. 13Chay qhepata rikorqani sierpej siminmanta, phiña animalpa siminmanta, llulla profetaj siminmantapis, kinsa millay supaykunata llojsejta jamp'atusta jina. 14Chaykunaqa supay espíritus kanku, pikunachus t'ukuna señalesta ruwaspa, tukuy kay pachapi reyespaman rinku, paykunata tantamunankupaj wañuchinaku maqanakuman, Tukuy Atiyniyoj Diospa chay jatun p'unchaynimpaj. 15Yachaychej noqaqa suwa jina jamunayta. Kusikuyniyojmin mana puñuspa qhawajqa, p'achan churasqallapuni, ama q'alalla rikhurinampaj, nitaj p'enqayninta pipis rikunampaj. 16Chay reyesqa tantaykorqanku, hebreo parlaypi Armagedón nisqa cheqapi. 17Qanchis kaj angelqa wayraman copanmanta qhallerqa. Chantá janaj pachapi Templomanta, jatun kamachina tiyanamantawan uj sinch'i qhapariy uyarikorqa: Ñapis ruwasqaña, nispa. 18Chaypacha lliuj lliujkuna, qhapariykuna, qhon qhonkuna karqanku. Jallp'aqa manchayta ikhakorqa; chay jinataqa mana jayk'ajpis jallp'aqa ikhakorqachu, runas kay pachapi kasqankumantapacha. 19Jatun llajtataj lajrakuspa kinsaman t'aqakorqa, nacionespa llajtasninkutaj urmararqanku. Diosqa chay jatun Babiloniamanta yuyarikorqa, k'ajaj phiñakuynimpa vino copanmanta ujyachinampaj. 20Tukuy churus ayqerqanku, orqostaj chinkarerqanku. 21Cielomanta runasman manchay jatuchaj granizos urmamorqanku, kinsa arrobas jina llasas. Runastajrí granizoj ñak'arichisqanmanta Diospaj sajrata rimarqanku, imaraykuchus chay castigoqa anchapuni karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\