APOCALIPSIS 17

1Chaypacha, qanchis ángeles, pikunachus chay qanchis copasta jap'isharqanku, chaykunamanta ujnin kaj jamuspa, niwarqa: Kayman chimpamuy, chay phisu warmej juchachasqa kasqanta rikunaykipaj, pichus ashkha yaku patapi tiyasqa kashan, chaypata. 2Paywan kay pachapi kaj reyes khuchichakorqanku, kay pachapi tiyakojkunapis khuchichakuynimpa vinonwan machaykorqanku, nispa. 3Chantá, Espiritoqa ch'in pampaman pusawarqa, chaypitaj rikorqani uj warmita. Puka phiña animalpa patampi tiyasqa kasharqa, chay animaltaj Diospaj sajrata rimay sutiswan junt'a karqa, qanchis umasniyoj, chunka wajrasniyojtaj. 4Chay warmeqa kulli puka p'achawan p'achallisqa karqa, qoriwan k'achanchasqa, valorniyoj k'achitu rumiswan, walqaswan ima. Makimpeqa qori copata jap'isharqa millay imaswan junt'asqata, khuchichakusqampa ch'ichisninwan ima. 5Chay warmej frentempi uj suti qhelqasqa karqa, watuy mana atina suti: Jatun Babilonia, Phisu Warmispa Maman, Kay Pachapi Millay Kaj Imaspatapis. 6Repararqanitaj chay warmeqa Diospa ajllakusqasnimpa yawarninkuwan machasqa kasqanta, Jesuspa testigosnimpa yawarninkuwan ima. Payta rikuspaqa, maytapuni t'ukorqani. 7Angeltaj niwarqa: Imaraykutaj t'ukunki? Chay warmimanta watuy mana atina yachayta willasqayki, warmita apaj phiña animalmantawan, mayqenchus qanchis umasniyoj, chunka wajrasniyojtaj, chaymanta. 8Chay rikusqayki phiña animalqa karqa, kunantajrí manaña kanchu. Ukhu pachamanta wicharimuytawan, chinkayman renqa. Kay pachapi tiyakojkunataj, pikunaj sutisninkuchus kawsay libropi mana qhelqasqachu kashan kay pachaj qallariyninmantapacha, chaykunaqa phiña animalta rikuspa, t'ukonqanku mayqenchus karqa, kunantaj manaña kanchu, kutimullanqataj, chayta. 9Kaypi yachakonqa pichus yachayniyoj kasqan: Chay qanchis umasqa qanchis orqos kanku, chay orqos patapitaj chay warmeqa tiyasqa kashan. 10Chay qanchis umasqa qanchis reyes kanku. Chaykunamanta phishqa urmankuña. Ujqa kunan kashan, ujtaj manaraj jamunchu; jamuspatajrí pisi p'unchaykunallata kamachenqa. 11Chay phiña animalqa pichus karqa, kunantaj manaña kanchu, chayllataj pusaj kaj reypis. Payqa chay qanchis reyeswan kashan, chinkaymantaj rishan. 12Chay chunka wajrasta rikusqaykeqa chunka reyes kanku. Paykunaqa manaraj reinoyojchu kanku; chaywampis uj horapaj jinalla reyes jina atiyta jap'enqanku, chay phiña animalwan khuska. 13Chaykunaqa uj yuyayniyojlla kaspa, chay phiña animalman kallpankuta, atiyninkutawan qonqanku. 14Kaykunaqa Corderoj contrampi maqanakonqanku, Corderotajrí paykunata atipaykonqa, imaraykuchus Payqa señorkunaj Señornin, reyespa Reynintaj. Paywan khuska kanqanku Paypa wajyasqasnin, ajllakusqasnin, Payta mana wasanchajkunataj. 15Chay angelqa nillawarqataj: Chay ashkha yaku rikusqaykeqa, maypichus chay phisu warmi tiyasqa kashan, chayqa ashkha runas kanku, jatuchaj naciones, tukuy laya parlayniyojkuna ima. 16Chay chunka wajras, phiña animalpi rikorqanki, chaykunaqa phisu warmita chejnispa, sapanta q'alallata saqerpayanqanku. Aychanta mikhonqanku, ninawantaj ruphachenqanku. 17Ajina kanqa, imaraykuchus Diosqa sonqonkuman churanqa Paypa munayninta ruwanankupaj, uj sonqolla kanankupaj, reinotataj phiña animalman qonankupaj, Diospa nisqan junt'akunankama. 18Chay rikusqayki warmeqa jatun llajtamin, mayqenchus kay pachapi reyesta kamachishan, chay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\