APOCALIPSIS 21

1Noqa Juanqa uj mosoj cielota, uj mosoj jallp'atawan rikorqani, imaraykuchus ñawpaj kaj cieloqa, ñawpaj kaj jallp'apis chinkarerqankuña; mama qochapis manallataj karqañachu. 2Rikullarqanitaj Diospa kachamusqan santo kaj llajtata, mosoj Jerusalenta, janaj pachamanta urayk'amushajta, novia jina noviompaj k'achanchasqatataj. 3Jinapi kamachina tiyanamanta sinch'ita qhaparejta uyarerqani: Kunanqa Diospa tiyakuynin runas ukhupi kashan, Paytaj paykunawan khuska tiyakonqa. Runasqa Paypa ayllun kanqanku, Diostaj paykunaj Diosninku kanqa. 4Payqa tukuy waqayta ñawisninkumanta pichanqa, manañataj wañuy kanqachu, nitaj waqaypis, nitaj qhapariypis, nitaj nanaypis, imaraykuchus ñawpaj kaj imasqa manaña kanqachu, nispa. 5Kamachina tiyanapi tiyasqa kashajtaj nerqa: Noqa tukuy imata mosojyachini, nispa. Nillarqataj: Kayta qhelqay, imaraykuchus kay simi nisqasqa maychus kajpuni, cheqataj kanku, nispa. 6Nillawarqataj: Noqa kani Tukuy Imaj Qallariynin, Tukukuynintaj. Tukuy ima ruwasqaña. Ch'akichikojmanqa kawsachej yaku juturimanta qhasilla yakuta ujyachisaj. 7Pichus atipajqa kay tukuy imata herenciapaj jap'enqa. Noqa Diosnin kasaj, paytaj waway kanqa. 8Manchalisrí, mana creejkuna, millay kajkuna, runa wañuchis, khuchichakojkuna, layqas, lanti yupaychajkuna, tukuy llullakojkunapis herenciapaj jap'enqanku, ninawan azufrewan larwashan, chay qochata. Chaymá iskay kaj wañoyqa. 9Chay qanchis angelesmanta, pikunachus qhepata jamoj castigoswan junt'asqa copasta jap'isharqanku, chaykunamanta ujnin jamuwaspa, niwarqa: Chimpamuy, noqataj rikuchisqayki noviata, Corderoj warminta, nispa. 10Espíritoj atiynimpitaj uj manchay jatun orqoman pusawaspa, rikuchiwarqa chay santo llajta Jerusalenta Diospa kachamusqan, janaj pachamanta urayk'amushajta. 11Jerusalén llajtaqa Diospa jatun kaynimpa k'anchayninwan lliphipisharqa. Lliphipiynintaj rijch'akorqa uj sumaj k'achitu valorniyoj rumiman, jaspe nisqa rumiman. Chaytaj cristal jina ch'uwa karqa. 12Jatun perqawan muyuykusqa karqa, chunka iskayniyoj punkusniyojtaj. Chay punkuspi chunka iskayniyoj ángeles karqanku, punkuspitaj qhelqasqa karqa Israelpa chunka iskayniyoj churisnimpa sutisninku. 13Inti llojsimuynejman kinsa punkus karqanku, wichaynejman kinsa punkus, uranejman kinsa punkus, inti yaykuynejmantaj kinsa punkus. 14Llajtaj perqantaj chunka iskayniyoj cimientosniyoj karqa. Chaykuna patapi chunka iskayniyoj sutis qhelqasqa karqa, Corderoj chunka iskayniyoj apostolesnimpata. 15Noqawan parlajqa uj qori varayoj karqa, chaywan llajtata, punkusninta, perqasnintawan midinampaj. 16Llajtaqa tawa esquinasniyoj karqa; anchonman, sayt'unmampis chhikachajkama karqa, chay llajtata varawan miderqa. Karqataj tawa pachaj kinsa chunka iskayniyoj leguas. Chhikachajkama karqa sayt'unman, sayayninman, anchonman ima. 17Perqantapis midillarqataj, chaytaj karqa sojta chunka tawayoj metros, pusaj chunka centimetrosniyoj, runaj medidanman jina, mayqenwanchus ángel midisharqa, chay. 18Chay perqanqa jaspe nisqa rumimanta karqa. Llajtapis ch'uwa qorimanta karqa, llosq'ochasqa cristal jina. 19Llajtaj perqa cimientosnintaj imaymana k'achitu valorniyoj rumiswan k'achanchasqa karqa. Ñawpaj kaj cimientoqa jaspemanta karqa, qhepan kajtaj safiromanta; chaypa qhepan kajtaj calcedoniamanta karqa, chaypa qhepan kajtaj esmeraldamanta. 20Phishqa kajqa sardonicamanta karqa, qhepan kajtaj crisolitomanta, chaypa qhepan kajtaj berilomanta, chaypa qhepan kajtaj topaciomanta, chaypa qhepan kajtaj crisoprasamanta, chaypa qhepan kajtaj jacintomanta, chaypa qhepan kajtaj amatistamanta. 21Chay chunka iskayniyoj punkusqa chunka iskayniyoj walqas karqanku, sapa punkutaj uj walqalla karqa. Llajtaj plazantaj ch'uwa qorimanta karqa, sut'i vidrio jina. 22Chay llajtapeqa mana ima templotapis rikorqanichu, imaraykuchus llajtaj templonqa Tukuy Atiyniyoj Señor Dios, Corderotaj. 23Llajtataqa mana intichu k'anchanan karqa, nitaj killachu, imaraykuchus Diospa jatun kaynimpa k'anchaynin k'anchaykun, chay k'anchanantaj Cordero. 24Tukuy nacionesqa Diospa k'anchaynimpi purenqanku, kay pachapi kaj reyestaj qhapaj kayninkuta chay llajtaman apamonqanku. 25Punkusnintaj sapa p'unchay kichasqallapuni kanqa, imaraykuchus mana tuta kanqañachu. 26Chaymantaj nacionesqa qhapaj kayninkuta, jatunchayta ima apamonqanku. 27Chaymanqa mana ima ch'ichi kajpis yaykonqachu, nitaj millayta ruwajkuna, chayrí llullakojkunapis. Manachayqa Corderoj kawsay librompi qhelqasqa kajkunalla yaykonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\