APOCALIPSIS 4

1Chay imaspa qhepanta, janaj pachapi rikorqani uj punku kichasqata. Ñawpaj parlamojta uyarisqayqa, cornetaj waqayninman rijch'akorqa chayqa, parlamuwaspa niwarqa: Kayman wicharimuy, Noqataj imaschus kanan kashan kay qhepata, chayta rikuchisqayki, nispa. 2Chay ratopachataj Espiritupi kaspa, noqa rikorqani janaj pachapi uj kamachina tiyana churasqata. Chay kamachina tiyana patapi uj runa tiyasqa kasharqa. 3Chay runataj jaspe rumiman, cornalina rumimantaj rijch'akorqa, kamachina tiyanaj muyuynimpitaj uj k'uychi karqa, esmeralda valorniyoj rumiman rijch'akoj. 4Chay kamachina tiyanaj muyuynimpi iskay chunka tawayoj kamachina tiyanas karqa. Chay kamachina tiyanaspi iskay chunka tawayoj kuraj runasta tiyasqasta rikorqani, yuraj p'achasniyojta, umasninkupi qori pillusniyojtataj. 5Chantá chay jatun kaj kamachina tiyanamantaqa llojsimusharqa lliuj lliujkuna, qhon qhonkuna ima. Qanchis nina k'anchaykunataj kamachina tiyanaj ñawpaqempi larwasharqanku. Chaykunaqa Diospa qanchis espiritusnin kanku. 6Kamachina tiyanampa ñawpaqempitaj vidriomanta jatun qocha jina cristalman rijch'akoj karqa. Chay kamachina tiyanaj muyuynimpeqa tawa kawsajkuna karqanku, ñawpajninkupi, qhepankupipis ñawiswan junt'a. 7Ñawpaj kaj kawsajqa leonman rijch'akorqa, iskay kaj kawsajtaj toroman rijch'akorqa. Kinsa kaj kawsajqa runa uyayoj jina karqa, tawa kaj kawsajtaj phawashaj ankaman rijch'akorqa. 8Chay tawantin kawsajkunaqa sapa ujninku sojta lijrasniyoj karqanku muyuyninkupi, tukuy cuerponkupitaj ñawiswan junt'a karqanku. Chantá tuta p'unchay mana sayk'uspa nerqanku: Santo, Santo, Santo, Tukuy Atiyniyoj Señor Dios, pichus karqa, kashantaj, jamonqataj, chay, nispa. 9Chay kawsajkunaqa yupaychankupuni, graciasta qospataj jatunchanku chay kamachina tiyanampi tiyasqa kajta, pichus wiñay wiñaypaj kawsan, chayta. 10Ajinata chay kawsajkuna ruwashajtinku, chay iskay chunka tawayoj kuraj runasqa kamachina tiyanapi tiyasqa kajpa ñawpaqempi qonqoriykukuspa, wiñay wiñaypaj Kawsajta yupaychallankutaj. Pillusninkutataj kamachina tiyanampa ñawpaqenman churaspa, ninku: 11Señor Diosniyku, Qanllamin jatunchanapaj jina kanki, may sumajpaj jina qhawana, tukuy atiyniyojtaj, imaraykuchus Qanmin tukuy kaj chhikata ruwarqanki; munayniykirayku ruwasqa karqanku, kakushankutaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\