APOCALIPSIS 5

1Chay kamachina tiyanapi tiyasqa kajpa paña makimpi rikorqani uj k'uyuna librota, ukhumpi jawampitaj qhelqasqata, qanchis selloswantaj sellasqata. 2Rikullarqanitaj uj atiyniyoj angelta, paytaj qhaparispa taporqa: Pitaj librota kicharinampaj jina kanman, sellostataj kicharinampajri? nispa. 3Manataj pipis janaj pachapi, kay pachapipis, nitaj jallp'a urapipis librota kichariyta, nitaj qhawaykuyllatapis atejqa karqachu. 4Noqarí, maytapuni waqarqani, mana ujllapis chay librota kicharinampaj, nitaj qhawaykunallampajpis tarikusqanrayku. 5Kuraj runasmanta ujninrí niwarqa: Ama waqaychu. Judajpa ayllunmanta Leonqa, Davidpa saphin kajqa atipaj kasqanrayku librota kichariyta atin, jinallataj qanchis sellosnintapis, nispa. 6Chantá qhawaspa, kamachina tiyanaj chawpimpi, chay tawa kawsajkunaj chawpinkupi, kurajkunaj chawpinkupiwan rikorqani Corderota sayashajta, wañuchisqapis kanman karqa jina. Chay Corderoqa karqa qanchis wajrasniyoj, qanchis ñawisniyojtaj. Chaykunaqa Diospa qanchis espiritusnin kanku, tukuy kay pachaman kachamusqas. 7Corderotaj qayllaykuspa, kamachina tiyanapi tiyashajpa paña makinmanta chay librota jap'erqa. 8Librota jap'isqantawantaj, chay tawa kawsajkuna, chay iskay chunka tawayoj kurajkuna ima Corderoj ñawpaqempi pampakama k'umuykukorqanku. Sapa ujninku arpasniyoj karqanku, copasninkutaj inciensowan junt'asqa karqa. Chaykunaqa Diospa ajllakusqasnimpa mañakusqasninku kanku. 9Uj mosoj takiytataj takispa, nerqanku: Qanllamin chay k'uyuna librota jap'inaykipaj jina kanki, sellosnintataj kicharinaykipaj, imaraykuchus Qan wañuchisqa karqanki, yawarniykiwantaj Diospaj runasta ranterqanki tukuy ayllusmanta, tukuy laya parlaykunamanta, tukuy laya runamanta, tukuy nacionesmanta ima. 10Jinallataj paykunamanta uj reinota ruwarqanki, sacerdotestataj paykunata churarqanki Diosniykuta sirvinankupaj, kay pachapitaj kamachenqanku. 11Chantá qhawashaspa, uyarerqani ashkha angelespa parlayninkuta, chay kawsajkunajpatapis, kuraj runaspatapis kamachina tiyanaspa muyuynimpi. Paykunaqa waranqa waranqas karqanku. 12Tukuyninku jatunmanta nisharqanku: Wañuchisqa karqa, chay Corderoqa, jap'inampaj jinapuni atiyta, qhapaj kayta, yachayta, kallpata, allimpaj qhawasqa kayta, jatunchasqa kayta, yupaychayta ima. 13Chantá tukuy ima ruwasqa kajta, janaj pachapi, kay pachapi, jallp'a urapi, mama qochapi, chaypi tukuy ima kajkunata ima uyarerqani nejta: Kamachina tiyanapi tiyasqa Kajman, Corderomampis yupaychay, allimpaj qhawasqa kay, jatunchasqa kay, atiytaj wiñay wiñaypaj kachun, nispa. 14Tawantin kawsajkunapis nerqanku: Ajina kachun, nispa. Chay iskay chunka tawayoj kurajkunataj pampakama k'umuykukuspa, yupaycharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\