APOCALIPSIS 9

1Phishqa kaj angelqa cornetata waqacherqa. Chaypacha rikorqani uj ch'askata cielomanta kay pachaman urmamojta. Chantá ukhu pachaj llavesnin payman qosqa karqa. 2Ukhu pachata kicharerqa, chaymanta llojsimoj q'oshñitaj wicharimorqa uj jatun hornoj q'oshñin jina. Intipis, cielopis laqhayaykorqanku chay ukhu pachamanta llojsimoj q'oshñiwan. 3Chay q'oshñimanta kay pachaman langostas llojsimorqanku, atiytaj paykunaman qosqa karqa, imaynatachus alacranes atiyniyoj kanku, ajinata. 4Chay langostas kamachisqa karqanku ama imananankupaj jallp'api kaj qhorasta, ni ima q'omerta, nitaj ima sach'atapis, manachayqa runasllata, pikunajtachus frentesninkupi Diospa sellon mana kanchu, chaykunallata. 5Kamachisqallataj karqanku ama wañuchinankuta chay runasta; astawanqa phishqa killata chay runasta ñak'arichinankuta. Chay ñak'arichisqankoqa karqa, imaynatachus runa ñak'arin alacrán payta wach'ejtin, ajina. 6Chay p'unchaykunapi runas wañuyta mask'anqanku, manataj tarenqankuchu; wañuyta munanqanku, wañuytajrí paykunamanta ayqenqa. 7Chay langostasqa rijch'akorqanku wañuchinaku maqanakupaj wakichisqa caballosman; umasninkupi qori pillus jina churasqa karqa, uyasninkutaj runa uyas jina karqanku. 8Chujchasninkoqa warmispa chujchasnin jina karqa, kirusninkutaj leonespa kirusnin jina karqanku. 9Pecherasninkoqa karqa fierro pecheras jina, lijrasninkoj sonasqantaj carretaspa sonasqan jina karqa, imaynatachus ashkha caballos imata jina wañuchinaku maqanakuman rinku, ajinata. 10Chupasninkoqa alacrampa chupasnin jina wach'inasniyoj karqanku. Atiyniyoj karqanku chupasninkuwan runasta phishqa killata ñak'arichinankupaj. 11Ukhu pachaj angelnenqa reyninku karqa, sutintaj hebreo parlaypi Abadón, griego parlaypitaj Apolión. 12Ñawpaj kaj ay, nispa qhapareyqa pasanña. Kunanqa, iskay, ay, nispa qhapariykunaraj chaypa qhepanta jamonqanku. 13Sojta kaj angelqa cornetata waqacherqa. Chantá uyarerqani uj parlamojta qori altarpa tawantin kantusninmanta, mayqenchus Diospa ñawpaqempi kashan, chaymanta. 14Chay parlamojqa sojta kaj angelman, pichus cornetata jap'isharqa, chayman nerqa: Éufrates jatun mayu qayllapi watasqa kashanku, chay tawa angelesta phaskaramuy, nispa. 15Chay tawa angelestaj phaskarasqa karqanku, pikunachus chay horapaj, chay p'unchaypaj, chay killapaj, chay watapaj wakichisqa kasqanku, tukuynin runas kinsaman t'aqasqamanta ujnin kaj t'aqata wañurachinankupaj, chaykuna. 16Caballospi purej soldadosqa iskay pachaj millones kasqanta uyarerqani. 17Mosqoypi jina kay jinata rikorqani: Lloq'asqa kajkunaj pecherasninkoqa nina color karqa, azulwan, azufre jina q'elluwan. Caballospa umasninkoqa leonespa umasnin jina karqanku, simisninkumantataj nina q'oshñi, azufretaj llojsimusharqa. 18Kay kinsa castigoswantaj, tukuynin runas kinsaman t'aqasqamanta ujnin kaj t'aqa wañuchisqa karqa ninawan, q'oshñiwan, azufrewantaj, mayqenchus caballospa simisninkumanta llojsimusharqa, chaywan. 19Caballospa atiynenqa siminkupi, chupasninkupi ima kasharqa, imaraykuchus chupasninkoqa katarej umasninman rijch'akorqa, chaykunawantaj wach'iyta yachaj kanku. 20Chay waj runas pikunachus mana wañorqankuchu chay castigoswan, chaykunaqa, mana makisninkoj ruwasqasninkumanta kutirikorqankuchu Diosman. Paykunaqa supaykunata yupaychallarqankupuni, jinallataj lantistapis, qorimanta ruwasqasta, qolqemanta, broncemanta, rumimanta, k'ullusmanta ima. Chaykunaqa mana qhawayta atinkuchu, nitaj uyariyta, nitaj puriytapis. 21Manataj Diosman kutirikorqankuchu juchasninkumanta, runata wañuchisqankumanta, layqachisqankumanta, khuchichakusqankumanta, suwasqasninkumanta ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\