ROMANOS 10

1Hermanos, cheqamanta sonqoypa munaynenqa, Diosmanta mañakuyniypis kashan israelitas salvasqa kanankupaj. 2Paykunamanta testigo jina nini: Diosta tukuy sonqo qhatiyta munanku, manataj cheqa yachayman jinachu. 3Mana yachaspa Dios imaynatachus runata cheqampaj qhawasqanta, paykunaqa yuyasqankuman jinalla munarqanku cheqampaj qhawasqa kayta. Chayrayku Diospa cheqan kaynimpa uraman mana churasqa kayta munarqankuchu. 4Leyqa Cristopi junt'akun, Paypi tukuy creejkuna Diospa ñawisnimpi cheqan runaspaj qhawasqa kanankupaj. 5Chayrayku Moisés ajinata qhelqarqa pichus leynejta cheqampaj qhawasqa kayta munajmanta: Pipis leyta junt'ajqa chaynejta kawsayta tarenqa, nispa. 6Creeynejta cheqampaj qhawasqa kanamantarí, ajinata nin: Ama sonqoykipi ninkichu: Pitaj janaj pachaman wicharenqari? nispa. Chay niyta munan Cristota kay pachaman urayk'uchimunapaj. 7Amallataj ninkichu: Pitaj ukhu pachaman urayk'onqari? nispa. Chayqa niyta munan Cristota wañusqasmanta kawsarichinapaj. 8Astawanqa, ima nintajri? Chay simi nisqaqa qayllaykipi kashan, simiykipi, sonqoykipitaj, nispa. Chaymin creeymanta yachachisqayku simi nisqaqa. 9Sichus simiykiwan runaspa uyarinanta ninki Jesusqa Señor kasqanta, creenkitaj sonqoykipi Dios wañusqasmanta Payta kawsarichimusqanta chayqa, salvasqa kanki. 10Runaqa sonqowan creen Diospa ñawpaqempi cheqampaj qhawasqa kanampaj, simiwantajrí sut'inchan salvasqa kasqanta. 11Diosmanta Qhelqasqapi nin: Paypi tukuy creejqa mana ch'awkiyasqachu rikhurenqa, nispa. 12Judío runapis, mana judío kaj runapis uj rejlla kanku. Ujlla Señorqa tukuypata; yanapaynenqa may jina Paypa sutinta tukuy oqharejkunapaj. 13Pillapis Señorpa sutinta oqharispa Diosnimpaj rejsikapojqa salvasqa kanqa. 14Imaynatataj sutinta oqharenqanku, mana Paypi creespari? Imaynatataj creenqanku, Paymanta mana uyarispari? Imaynatataj uyarenqanku, paykunaman mana pipis willajtinri? 15Imaynatataj willanqanku, mana kachasqa kaspari? Diosmanta Qhelqasqapi nin: Pichus sonqo tiyaykuy allin willaykunata apamojpa chakisnenqa may k'achamin, nispa. 16Chaywampis mana tukuychu kasorqanku evangeliotaqa; chayrayku Isaías nin: Señor, pitaj creerqa willasqaykutari? nispa. 17Ajinaqa uyarisqannejta runaman chay creeyqa jamun, uyarisqantaj Cristoj simi nisqannejta jamun. 18Kunanqa tapuni: Manachu uyarerqanku? Arí, uyarerqankupuni, imaynatachus Salmospi nin: Paykunaj willasqankoqa tukuynejman chayarqa, kay pachaj k'uchusninkama, nispa. 19Ujtawan tapullanitaj: Manachu chaytaqa Israel ayllu repararqa? Ñawpajtaña Moisés nerqa: Dios nin: Noqaqa pisipaj qhawasqa runaswan envidiachisqaykichej. Mana yuyayniyoj nacionwantaj phiñarichisqaykichej, nispa. 20Isaiaspis sut'ita nillantaj: Mana mask'awajkuna tariwanku, rikuchikorqanitaj Noqamanta mana tapukojkunaman, nispa nin Diosqa. 21Israel ayllumanta nin: Sapa p'unchay wajyarqani mana kasukoj, churanakoj aylluta, nispa nin Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\