ROMANOS 2

1Chayrayku, qanqa pipis kay, mana kutichikuyta atinkichu. Wajkunata juchachaspaqa, qan kikillaykitataj juchachakushanki, imaraykuchus qampis kikillantataj ruwashanki. 2Astawampis yachanchej Diospa juicionqa cheqa kajman jina kasqanta juchata ruwajkunaj contrampi. 3Qanrí runa, chay jinata ruwajkunata juchachashaspa, qampis kikillantataj ruwashaspa, yuyankichu Diospa juicionmanta llusp'iyta? 4Chayrí, Diospa qhapaj khuyakuyninta qhesachankichu, paciencianta, jatun munakuyninta ima? Manachu yachanki munakuynenqa qanta pusashasusqanta Diosman kutirikunaykipaj? 5Rumi sonqo kaspa Diosman mana kutirikusqaykirayku, qan kikiykipaj k'ajaj phiñakuyta tantashanki k'ajaj phiñakuy p'unchaypaj, maypachachus Diospa cheqan kaj juicion rikuchisqa kanqa, chaypaj. 6Diostaj sapa ujman qoponqa ruwasqanman jina. 7Allinta ruwaspa sayajkunaman wiñay kawsayta qonqa, pikunachus mask'anku Diospa ñawisnimpi jatumpaj qhawasqa kayta, mana jayk'aj wañuyta ima, chaykunaman. 8Churanakojkunapaj, cheqan kajta mana kasojkunapaj, mana allin kajta ruwajkunapaj imari Diospa k'ajaj phiñakuynin kanqa. 9Jinallataj ñak'ariy, llakiytaj kanqa tukuy sajrata ruwajkunapaj, ñawpajta judiospaj, qhepantataj mana judío kajkunapaj. 10Allin kajta ruwajkunapajqa kanqa Diospa ñawisnimpi jatumpaj qhawasqa kay, sonqo tiyaykusqa kay ima, ñawpajta judiospajraj, chaymantataj mana judío kajkunapaj. 11Imaraykuchus Diosqa mana wakillantachu allimpaj qhawan, astawanqa tukuyta uj ñawillawan qhawan. 12Moisespa leyninta mana rejsispa juchallikojkunaqa mana leyniyoj wañonqanku. Moisespa leynimpi kashaspa juchallikojkunatataj kikin leyllataj juzganqa. 13Mana leyta uyarejkunachu Diospa ñawpaqempi cheqan runaspaj qhawasqa kanqanku; astawanqa leypa nisqanta ruwajkunalla cheqan runaspaj qhawasqa kanqanku. 14Mana judío kajkunaqa mana leyniyoj kaspa, paykuna kikinkumanta leypa kamachisqasninta ruwanku; mana leyniyoj kaspapis, paykunalla ley kanku paykuna kikinkupaj. 15Paykunaqa rikuchinku leypa ruwaynin sonqonkupi qhelqasqa kasqanta, imaraykuchus kikin sonqonku paykunaman willan imatachus yuyasqankumanta, paykunata ch'ataykuspa, chayrí jark'akuspa. 16Jamoj juicio p'unchaypi Diosqa Jesucristonejta juzganqa runaspa pakaypi ruwasqasninkuta, evangeliota willasqayman jina. 17Qanrí, judío nisqa kaspa, jatunchakunki: Leypi atienekuni, Dioswantaj kani, nispa. 18Diospa munayninta rejsinki, aswan allin kajtapis ajllakuyta yachanki, leynejta yachachisqa kaspa. 19Ciegospa pusaykachajnin, laqhapi kajkunaj k'anchaynintaj kasqaykita yuyakunki. 20Yuyallankitaj mana yachajkunaj yuyaychajnin kasqaykita, wawaspa yachachejnin ima, imaraykuchus leypi tiyapusunki tukuy yachay, cheqa kajwan ima. 21Qanqa wajkunaman yachachishaspa, manachu qan kikiykita yachachikunki? Wajkunaman mana suwana kasqanta willashaspa, qanrí, imaraykutaj suwanki? 22Wajkunaman ninki mana khuchichakuspa qhenchachakuna kasqanta. Qanrí, imaraykutaj qhenchachakunki? Lantista chejnikunki; imaraykutaj chantá lantej imasninta suwankiri? 23Leyniyoj kasqaykimanta jatunchakushaspa, Diosta mana allimpaj qhawachinki, leyta mana kasuspa. 24Diosmanta Qhelqasqapi nin: Qankunarayku mana judío kajkunaqa Diospa contranta rimanku, nispa. 25Leyta kasojtiyki, cheqamanta circuncisionqa yanapasunki. Jinapis sichus leyta p'akinki chayqa, circuncidasqa kasqaykeqa qhasi manakajlla. 26Sichus mana circuncidasqa runa leypa kamachisqanman jina ruwan chayqa, Diospa qhawaynimpi circuncidasqa jina kanqa, amapis circuncidasqachu kachun. 27Pichus aychampi mana circuncidasqa kaspa leypa nisqanta kasojqa qanta juchachasonqa, imaraykuchus leyniyoj, circuncidasqa kashaspapis, leyta p'akisqaykirayku. 28Chantá pitaj cheqamanta judiori? Judío jina kajllachu? Cheqamanta circuncidasqa kaypis imatajri? Aychapi circuncidasqa kayllachu? 29Cheqamanta judioqa sonqon ukhumantapacha judío, cheqamanta circuncidasqa kajtaj Espíritu Santonejta sonqopi circuncidasqa kaj, manataj qhelqasqa leynejtachu. Chay runatamari Diospuni allimpaj qhawan, manataj runasllachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\