ROMANOS 4

1Ima nisuntaj ñawpa tatanchej Abrahammantari? Imatataj tarerqa? 2Sichus Abraham ruwasqasninrayku cheqan runapaj qhawasqa kanman karqa chayqa, atinman karqa jatunchakuyta, Diospa ñawpaqempirí mana jatunchakuyta aterqachu. 3Ima nintaj Diosmanta Qhelqasqapi? Abrahamqa Diospi creerqa, chay creesqannejtataj Diosqa cheqan runapaj Abrahamta qhawarqa. 4Llank'achejqa pichus llank'ajmanqa mana khuyaspachu pagontaqa jaywapun, manachayqa manuta jina. 5Jinapis pichus mana imata ruwaspalla, creellan juchasapata cheqan runapaj rikhurichejpi, chay runataqa creesqannejta Diosqa cheqan runapaj qhawan. 6Davidpis nillantaj imayna kusikuyniyojchus uj runa, pitachus Diosqa cheqan runapaj kasqanta qhawan, chay runa ni imata ruwasqanraykulla. 7Pay nin: Kusikuyniyojmin kanku, sajra ruwasqasninkuta Dios pampachajtin, juchankutapis qhataykojtin. 8Kusikuyniyojmin runaqa, juchanmanta Señor mana cuentata mañajtin, nispa. 9Chay kusikoyqa circuncidasqa kajkunallapajchu, chayrí mana circuncidasqa kajkunapajwanchu? Ninchejña Abraham creesqannejta Diosqa cheqan runapaj qhawasqanta. 10Imaynapitaj Diosqa cheqan runapaj qhawarqa Abrahamta: Circuncidasqa kashajtinchu, chayrí manaraj circuncidasqa kashajtinchu? Manaraj Abraham circuncidasqa kashajtin, Diosqa cheqan runapaj qhawarqa. 11Circuncisiontaqa jap'erqa uj señalta jina, creeynejta Diospaj cheqan runapaj qhawasqa kasqanmanta, manaraj circuncidasqa kashaspa. Chayrayku payqa mana circuncidasqa tukuy creejkunaj tatanku, paykunamampis Diospa cheqan kaynin creeynejta qosqa kanampaj. 12Jinallataj payqa circuncidasqaspatapis tatanku, mana circuncidasqa kasqankuraykullachu, manachayqa tatanchej Abrahampa creeyninta qhatisqankurayku, imaynatachus pay creerqa manaraj circuncidasqa kashaspa, ajina. 13Mana leyraykuchu Diosqa Abrahamman, mirayninmampis nerqa, kay pachata herenciapaj qonanta, astawanqa creeynejta cheqan runapaj qhawasqa kasqanrayku. 14Leymanta kajkunallachus herenciata jap'inkuman chayqa, qhasillaña kanman creeyqa; Diospa qosaj nisqampis qhasillataj kanman. 15Moisespa leynenqa Diospa phiñakuyninta apamun; maypichus mana ley kanchu, chaypeqa manallataj ley p'akinapis kanchu. 16Chayrayku, Diospa qosaj nisqanqa creeynejta qhasilla jamun Abrahampa tukuy miraynimpaj sinch'ita sayanampaj. Chayqa mana leyniyoj kajkunallapajchu, manachayqa Abraham jina creeyniyoj kajkunapajpis; jinamanta Abrahamqa tukuyninchejpa tatanchej. 17Diosmanta Qhelqasqapeqa nin: Tukuy runaj tatan kanaykipaj churayki, nispa. Abrahamqa kay Diospi creerqa, pichus wañusqasman kawsayta qon, manaraj kanchu, chay imastapis sutinmanta wajyan kankumampis jina, chay Diospi. 18Manaña ni ima suyakunapaj jina kashajtin, Abrahamqa creerqa, suyakorqataj, ajinapi ashkha runaj tatan kanampaj, payman nisqa kasqanman jina: Ajina kanqa mirayniykeqa, nispa. 19Chaypacha payqa ancha machuña karqa, pachaj watayoj jinaña, cuerpontaj mana yumanampaj jinañachu karqa. Jinallataj warmimpis manaña wawayoj kanampaj jinachu karqa. Chaywampis Abraham creellarqapuni. 20Manallataj iskayrayarqachu manapis creenmanchu jina, astawampis creerqapuni Dios qosaj nisqampi, creeypitaj kallpachakorqa, Diosta yupaychaspa tukuy sonqo. 21Abraham allinta yacharqa Diosqa atiyniyoj kasqanta, tukuy qosaj nisqantapis junt'anampaj. 22Chayrayku Abraham creesqannejta Diosqa payta cheqan runapaj qhawarqa. 23Chantá mana Abrahamllapajchu qhelqasqa karqa: Diosqa cheqan runapaj qhawanqa, nispa. 24Noqanchejpajpis qhelqasqallataj karqa creesqanchejnejta Diosqa cheqan runapaj qhawanawanchejta, pipichus creenchej, Señorninchej Jesucristota wañusqasmanta kawsarichejpi. 25Paymin juchasninchejrayku wañunampaj churasqa karqa, kawsarichisqataj karqa cheqan runapaj qhawasqa kananchejpaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\