CANTARES 4

1Qanqa k'achita kanki, munasqetáy, may k'achitapuni kanki. Ñawisitusniykeqa ulinchusman rijch'akunku suk'umpayki urapi. Chujchasniykeqa Galaad kinraykunapi ashkha cabras urayk'amushanman jina. 2Kirusniykeqa millmasnin ruthurasqa sumaj mayllasqa ashkha ovejas jina kanku, sapa ujninkupis iskay uñayojkama kankuman jina, ni ujllapis mana uñasniyoj kanmanchu jinataj. 3Simisituykeqa sumaj puka q'aytitu jina, parlakusqaykipis misk'i, sonqo suwaj. Uyitaykeqa granada phatasqa jina, suk'umpayki urapi. 4Kunkitaykeqa Davidpa qhawana torren jina, chaypi enemigomanta pakakunapaj ruwasqa jina. Chay torrepitaj waranqa jark'akuna escudos warkhusqa kashan, tukuy wapu soldadospata escudosninku. 5Ñuñusniykeqa iskay taruka uñasman rijch'akunku, awachuspis kankuman jina, lirios t'ikas ukhupi mikhushajman. 6Manaraj sut'iyamushajtin, amaraj laqha chinkapushajtin noqaqa mirra orqoman risaj, jinallataj incienso lomamampis. 7Qanqa k'achitapuni kanki, munasqetáy. Qampeqa manapuni ima mana allimpis kanchu. 8Libanomantapacha noqawan jamuy ari, warmisitáy. Arí, Libanomantapacha jamuy ari. Amana nisqa Orqomanta urayk'amuy ari, jinallataj Senirmanta, Hermón Orqomantawan. Maypichus leonespa jusk'usninku tiyan, onzas tiyakunku, chay puntasmantawan urayk'amuy. 9Sonqoyta suwarpariwanki, panitáy, warmisitáy. Ujta qhawarispalla sonqoyta suwarpariwanki, kunkaykipi ujnin kaj walqaykiwan ima. 10Ima munayta munarikuwanki panitáy, warmisitáy. Vinomantapis aswan misk'i munarikuwasqaykeqa, q'apaj jawinaswan jawikusqasniykipis aswan k'acha, ima k'acha q'apajkunachus tiyan, chaykunamanta nisqaqa. 11Ay, warmisitáy, qampa simiykimantaqa abeja misk'i t'akakamun. Qalluyki urapeqa abeja misk'iwan, lechewan kashan. P'achasniykeqa Libanopi sach'as jina k'achata q'apashan. 12Qanqa, panitáy, warmisitáy, perqawan muyurisqa huerta jina kanki; pakasqa yaku jina kanki, yaku juturi jina sumaj wisq'asqa. 13Chay huertapi maypichus granada sach'a sumaj misk'ita poqon, chaypeqa tiyan alheña t'ika, 14nardo t'ika, azafrán t'ika, sumajta q'aparishaj caña, canelapiwan, tukuy laya incienso sach'as; kallantaj mirra, áloe, tukuy sumajta q'aparishaj imaspiwan. 15Qanqa huertapi yaku juturi jina kanki, ashkha yakuyoj pujyu jina, Líbano Orqomanta urayk'amoj yaku jina. 16Wichaynejmanta wayra, sayarikuy. Uranejmanta wayra, jamuy kayman. Huertaypi wayraripuway, tukuy t'ikasniyta q'aparichipuway.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\