CANTARES 5

1Noqa huertayman yaykuniña, panitáy, warmisitáy. Noqaqa mirraytawan, sumajta q'apashaj jawinasniytawan oqharikuniña. Panalniypa misk'intapis mikhuniña. Vinoytawan, lecheytawampis ujyaniña. 2Noqaqa puñorqani; chaywampis, sonqoyqa mana puñusharqachu. Noqaqa uyarerqani munasqayta punkumanta wajyamuwajta: Kicharimuway, chunkitúy, panitáy, palomitáy. Umayqa chhullawan joq'opachaña. Ch'isin chhullamusqanwan chujchasniymanta yaku sut'uramushan, nispa. 3P'achayta lluch'ukorqaniña. Imaynatataj ujtawan p'achayta churakusajri? Chakisniytapis yakuwan mayllakorqaniña. Kunanqa ujtawanchu ch'ichichakusaj? 4Munasqayqa punku jusk'unta makinta jaywaykamorqa. Chantá sonqoy wawayajtin, tukuy cuerpoyqa kharkatirerqa. 5Noqaqa sayariytawan, munasqay yaykumunampaj punkuta kicharej rerqani; rishajtiytaj, makiymanta mirra sut'usharqa dedosniymanta punku wisq'anaman. 6Punkuta kicharinaypajrí munasqayqa ripusqaña; manaña chaypichu kasqa. Ajinata parlamusqan chinkapojtin, sonqoyqa waj jinaman tukorqa. Payta mask'arqani, manataj tarikaporqanichu; wajyajtiypis, mana kutichiwarqachu. 7Jinapi llajtata qhawaspa muyoj soldados taripawaytawan, maqaspa nanaykuchiwarqanku. Perqa patamanta qhawaj soldadostaj mantayta qhechuwarqanku. 8Jerusalenmanta sipaskuna, jurawaychej, munasqaywan tinkukuspa, willaripunawaykichejta munakunawanmanta wañushasqayta. 9Munasqaykeqa imapitaj ujkunamanta aswan sumaj kasqari, tukuy warmismanta aswan k'achita warmi? Munasqaykeqa imapitaj ujkunamanta aswan sumaj kasqari, ajinata jurachinawaykupajri? 10Munasqayqa chunka waranqa runas ukhupi sut'i rejsikun. Payqa alajitu, joberotaj. 11Umanqa qori jina, chujchasnintaj chhurkus, cuervo nisqa p'isqo jina yana. 12Ñawisnenqa yaku kantupi kashaj ulinchus jina, lechewan mayllasqa jina, maychus kanampi valorniyoj rumis jina churasqa. 13Uyitasnenqa ima munay q'aparishaj t'ikasniyoj huertas jina. Simenqa lirio t'ikamanta mirra sut'umushanman jina. 14Makisnenqa qorimanta barras jina, jacinto nisqa valorniyoj rumiwan k'achanchasqa. Cuerponqa llusk'achasqa marfil nisqa tullu jina, zafiro nisqa valorniyoj rumiswan k'askachisqa. 15Chakisnenqa mármol nisqa rumimanta sayantas jina, qori chukus patapi sumaj churasqa. Rijch'aynenqa Líbano jina, sumaj ajllasqa cedro sach'a jina. 16Simenqa may misk'i, paytaj mayta munakunapaj jina. Ajina ari noqaj munakusqayqa. Ajina ari chay kawsaqeyqa, Jerusalenmanta sipaskuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\