CANTARES 7

1Chakisniykeqa k'achitus juk'utasniyki ukhupi, reypa ususin. Chakisniykeqa uj sumaj yachayniyojpa ruwasqan, valorniyoj k'acha rumis jina. 2Pupuykeqa vaso jina muyu, maypichus vinoqa kallampuni, chay jina. Wijsaykeqa trigo qotu jina lirio t'ikawan muyuykuchisqa. 3Ñuñusniykeqa iskay taruka uñas jina kanku. 4Kunkaykeqa marfil tullumanta ruwasqa torre jina, ñawisniykitaj Hesbón llajtapi Bat-rabim punkupi yaku qochas jina. Senqaykeqa Líbano torre jina, Damasco llajtaman qhawarisqa. 5Cuerpoyki patapi umaykeqa Carmelo Orqo jina. Chujchaykeqa puka kulli tela jina, chaytaj reypa sonqonta suwan. 6May k'achita munakunapaj jina kanki. Munasqetáy, may k'achitapuni kanki. 7Sayayniykeqa uj paloma jina. Ñuñusniykeqa chay palma poqoy chhullchus jina. 8Noqaqa nerqani: Palmaman wicharisaj, poqoyninta pallakamusaj, nispa. Ñuñusniykeqa kachunku uvas chhullchu jina. Samayniykej q'apaynimpis manzanaj q'apaynin jina kallachuntaj. 9Parlayniykeqa misk'i vino jina. Munakusqaypa tonqorinman llamp'ulla yaykurichun siminnejta, kirusninnejtapis. 10Noqaqa munakuwajniypata kani, paytaj mayta munawan. 11Jamuy ari, munasqáy, campospi puriykacharikamunachej, ch'isistaj ranchospi karikamunachej. 12Uva huertasman sut'iyayta risunchej; qhawarimusunchej, uva sach'as ijishankuchus manachus chayta, ñachus t'ikashankuña chaytapis, sitajchus granadaspis t'ikashankuña, chayta. Chaypi qampatapuni kasqayta rikuchisqayki. 13Mandragoraspis k'achata q'aparishanku. Wasi punkusninchejpeqa imaymana misk'i poqoykuna tiyan. Munasqáy, qampaj sumaj poqoykunata jallch'aporqayki wakinta kunallan pallasqata, wakintataj k'isastaña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\