ZACARÍAS 10

1Tata Diosmanta mañaychej ñawpaj parasta, Tata Diostaj pichus lliuj lliujkunata ruwan, Paymin ashkhata parachimusonqachej, tukuypajtaj campopi qhorasta wiñachenqa. 2Lantispa nisqasninkoqa llullamin; qhasillata chay yatiris ninku imatapis yachasqankuta. Qhasillata mosqokuytawan imatapis ajina kananta ninku; sonqochakoj jina parlasqankupis yanqhalla. Chayraykumin aylloyqa chinkasqa ovejas jina thamaykachashan, mana michejniyoj jina ñak'arispa. 3Chayrayku Tata Diosqa nin: Phiñakuyniy astawan k'ajarin michejkunaj contrankupi, Noqataj castigasaj kay aylluyta pusaykachajkunata. Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa, pichus Judajpa mirayninmanta chay tropanta waqaychajqa ayllunta yanapanqa maqanakupaj, may sumaj caballo jina kanankupaj. 4Judamanta rikhurenqa Esquina Rumi, Toldo Estacapis, Maqanakupaj Flecha Arcospis. Paymanta rikhurillanqankutaj tukuy kamachejkunapis. 5Soldados jina kanqanku, imaynatachus maqanaku kajtin tukuy ñankunapi t'uruta sarunku, ajinata. Maqanakonqanku, imaraykuchus Tata Dios paykunawan kanqa; jinamanta caballospi purejkunapis p'enqachisqa kanqanku. 6Tata Diosqa nin: Judajpa mirayninmanqa Noqa kallpata qosaj, jinataj Josejpa miraynintaqa salvasaj. Watejmanta paykunata llajtankuman pusallasajtaj, paykunamanta khuyakusqayrayku. Paykuna tukonqanku, manapis jayk'aj paykunata qhesachaymanchu karqa, ajinaman. Noqa Señorninku Tata Diosmin kasqayrayku, mañakuwasqasninkuta uyarisaj. 7Efraínqa wapu soldado jina kanqa. Sonqonqa kusikonqa, runas vinota ujyaykuspa kusikunku, ajinata. Chayta rikuspa, wawasnimpis kusirikullanqankutaj. Sonqonkoqa kusikonqa Tata Diospi. 8Noqa wajyakapuspa, paykunata tantaykusaj, imaraykuchus paykunata salvarqani. Chantá chay waj tiempopi jina ujtawan may chhikaman ashkhayallanqankutaj. 9Tukuy nacionesman paykunata ch'eqeracherqani; chaywampis may karupi kashaspapis, Noqamanta yuyarikuwanqankupuni, uj p'unchaytaj kutimonqanku wawasninkuwan khuska. 10Paykunataqa Egiptomanta kutirichimusaj, Asiriamantapis pusamusaj; chantá paykunata apasaj Galaadman, jinataj Libanomampis. Ashkha kasqankurayku manaña paykunapaj campopis kanqañachu. 11Egiptoj jatun qochanta pasanqanku, yaku oqharikojtapis ch'inyachisaj. Nilo Mayuta ch'akichisaj, Asiriaj may runaykachasqanta chinkachisaj, Egiptoj atiynintapis tukuchisaj. 12Noqa paykunata kallpachasaj, sutiypitaj ñawpajmampuni renqanku, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\